Slovakia

Zdrojová jednotka 2009 (CZ509E, CZ209E, CX609E, CMV1, CMD6, FZ709E, FZ409E)

  • Funkcia PICTURE nie je k dispozícii pre všetky modely
  • Multimediálna zdrojová jednotka (zariadenie značky Clarion) nedokáže prehrávať obraz z produktov spoločnosti Apple vybavených konektorom Lightning (napríklad iPhone5), pretože konektor nemá obrazový výstup.

*1 Chyba 3 (chyba načítania) sa objaví, ak je stlačené tlačidlo FF(posun dopredu) alebo FB (posun dozadu) na začiatku alebo na konci stopy.
Ak sa tak stane, uvoľnite tlačidlo.

*2 Na prehrávanie videa je potrebný kábel CCA723.

*3 Video nemožno ovládať pomocou dotykového panela hlavnej jednotky.

*4 Obrázky alebo videá nemožno zobraziť.

*5 Chyba 5 (chyba identifikácie USB) sa môže objaviť pri naštartovaní motora alebo pri zapínaní a vypínaní striedavého prúdu počas pripájania. Zresetujte iPod a problém vyriešite.

*6 Pri voľbe skladieb z ponuky MENU -> PLAYLIST sa pri výbere titulu v čínštine môže displej vypnúť a nastaví sa režim pauza.

*7 Playlisty "On-The-Go" nemožno prehrať. Prehrávanie je možné až po synchronizácii s iTunes.

*8 Po pripojení na zariadenia Clarion sa objaví na displeji iPodu "Accessory Connected".

*9 Playlisty nemusia byť prehrávané. Na obnovenie znovu pripojte iPod.

*10 iPod pred pripojením na zariadenia Clarion vypnite.

*11 Smart Playlisty nie sú podporované.

*12 Funkcia "Trick Play" nemusí byť funkčná.

*13 Video nie je k dispozícii, pretože tlačidlo „Video“ sa na zariadeniach Clarion nezobrazuje.

*14 Prehrávanie videa nie je k dispozícii.

*15 Funkcie opakovania a náhodného výberu nemusia byť funkčné.

*16 Na zobrazovanie iných znakov, ako sú anglické písmená a číslice, platí obmedzenie. V takomto prípade sa zobrazí "*".

*17 Režim jednoduchého ovládania nie je k dispozícii.

*18 Možnosť nestability pri pripájaní počas hrania hier alebo miešania maximálneho počtu skladieb.
V prípade nestability vypnite a znovu zapnite motor. Ak displej iPodu zamrzne, zresetujte ho.

*19 V takejto situácii nemusí byť displej vždy korektný.

*20 Prehrávanie videa / televízne programy / filmy / iné funkcie nie sú podporované. Použite len režim hudby.

*21 Nabíjanie batérie nie je podporované.

*22 Požaduje sa CCUIPOD2.

*23 Požaduje sa CCUIPOD3.

*24 Požaduje sa EA1251B.

*25 Nie je dostupný na prehrávanie kapitoly hore/dilu, keď sa prehráva AudioBook.

*26 Počas prehrávania AudioBook zvuk hrá príliš rýchlo.

*27 Keď sa zapojí do iného zdrojového režimu, a potom do režimu USB/iPod, nemusí sa to rozpoznať. Zapojte do režimu USB/iPod.

*28 Keď sa nezapojí do režimu USB/iPod, nenabíja batériu.

*29 Stopa FF/FB sa nemusí dať riadením súboru v režime jednoduchého ovládania hudby normálne prehrať hore/dolu.

*30 Stopa FF/FB sa nemusí dať riadením súboru v režime jednoduchého ovládania hudby prehrať hore/dolu.

*31 Na prehrávanie videa je potrebný monitor a kábel.

Naspäť na začiatok stránky