Slovakia

Multimediálna zdrojová jednotka 2007 (MAX678RVD, VRX878RVD)

*1 Chyba 3 (chyba pri čítaní) sa objaví pri stlačení tlačidla FF (posun dopredu) alebo FB (posun dozadu) na začiatku alebo na konci skladby. Ak sa tak stane, uvoľnite tlačidlo.

*2 Na prehrávanie videa je potrebný kábel CCA723.

*3 S obsahom videa nie je možné manipulovať za pomoci dotykovej obrazovky zdrojovej jednotky.

*4 Obrázky a video nie je možné zobraziť.

*5 Chyba 5 (chyba identifikácie USB) sa môže objaviť pri štartovaní motora, alebo pri zapínaní či vypínaní striedavého prúdu počas pripájania. Problém vyriešite resetovaním iPodu.

*6 Pri voľbe titulov z MENU -> PLAYLIST sa pri výbere skladieb v čínštine môže displej vypnúť a nastaviť režim pause.

*7 Playlisty "On-The-Go" nie je možné prehrať. Budete si ich môcť prehrať po synchronizácii s iTunes.

*8 V čase pripojenia na zariadenie Clarion, sa na iPod displeji zobrazí informácia "Accessory Connected".

*9 Playlists nie je možné prehrať. Pre obnovenie iPod znovu pripojte.

*10 Pred pripojením na zariadenia Clarion iPod vypnite.

*11 Položka Smart Playlists nie je podporovaná.

*12 Funkcia "Trick Play" nemusí byť funkčná.

*13 Video nie je k dispozícii, lebo na zariadení Clarion sa tlačidlo „Video" nezobrazuje.

*14 Prehrávanie videa nie je k dispozícii.

*15 Funkcie opakovania a ľubovoľného výberu nemusia byť funkčné.

*16 Pri zobrazovaní znakov odlišných od písmen a čísel v angličtine platia obmedzenia. V takomto prípade sa zobrazí "*".

*17 Režim jednoduchého ovládania nie je k dispozícii.

*18 Možnosť nestability pri pripájaní počas hrania hier alebo miešania maximálneho počtu skladieb.
V prípade nestability vypnite a znovu zapnite motor. Ak displej iPodu zamrzne, zresetujte ho.

*19 V takejto situácii nemusí byť displej vždy korektný.

*20 Prehrávanie videa / televízne programy / filmy / iné funkcie nie sú podporované. Použite len režim hudby.

*21 Nabíjanie batérie nie je podporované.

* Funkcia PICTURE nie je k dispozícii pre všetky modely

Naspäť na začiatok stránky