Zdrojová jednotka CeNET 2007

*1 Chyba 3 (chyba pri čítaní) sa objaví pri stlačení tlačidla FF (posun dopredu) alebo FB (posun dozadu) na začiatku alebo na konci skladby. Ak sa tak stane, uvoľnite tlačidlo.

*2 Na prehrávanie obsahu videa sa požaduje kábel CCA723. Video sa ovláda za pomoci dotykovej obrazovky zariadení Clarion.

*3 S obsahom videa nie je možné manipulovať za pomoci dotykovej obrazovky zdrojovej jednotky.

*4 Obrázky a video nie je možné zobraziť.

*5 Chyba 5 (chyba identifikácie USB) sa môže objaviť pri štartovaní motora, alebo pri zapínaní či vypínaní striedavého prúdu počas pripájania. Problém vyriešite resetovaním iPodu.

*6 Pri voľbe titulov z MENU -> PLAYLIST sa pri výbere skladieb v čínštine môže displej vypnúť a nastaviť režim pause.

*7 Playlisty "On-The-Go" nie je možné prehrať. Budete si ich môcť prehrať po synchronizácii s iTunes.

*8 V čase pripojenia na zariadenie Clarion, sa na iPod displeji zobrazí informácia "Accessory Connected".

*9 Playlists nie je možné prehrať. Pre obnovenie iPod znovu pripojte.

*10 Pred pripojením na zariadenia Clarion iPod vypnite.

*11 Položka Smart Playlists nie je podporovaná.

*12 Funkcia "Trick Play" nemusí byť funkčná.

*13 Video nie je k dispozícii, lebo na zariadení Clarion sa tlačidlo „Video" nezobrazuje.

*14 Video nie je k dispozícii.

*15 Funkcie opakovania a ľubovoľného výberu nemusia byť funkčné.

*16 Pri zobrazovaní znakov odlišných od písmen a čísel v angličtine platia obmedzenia. V takomto prípade sa zobrazí "*".

Naspäť na začiatok stránky