Slovak [Informácie o výrobkoch]

FAREBNÁ CCD KAMERA OSVETLENÁ INFRAČERVENÝM SVETLOM

CC3000E

CC-3000E
Osvetlenie zabezpečuje infračervená dióda LED kamery, čo sa hodí najmä pri nočnom cúvaní.
 Vďaka vstavanému mikrofónu môžete počuť zvuky za vozidlom.
 Vstavaný predhrievač zaručuje, že kamera je vždy pripravená na používanie.
 Nepožaduje sa voliteľný napájaný zdroj.

* Funkcia mikrofónu je dostupná iba v kombinácii s modelom CJ7100E alebo CJ7300G alebo CJ7500E.


Možné je priame pripojenie k obrazovému vstupu RCA bez nutnosti prídavného sieťového zdroja (iba pre vozidlá s napätím 12 V).
01
  1. Domov
  2. Výrobky pre podniky
  3. Komerčné obrazové systémy
  4. CC3000E
  5. Dôležité

Domovská stránka