Pre používateľov zariadenia NX501E

[NX501E] Pokyny na aktualizáciu softvéru

1. Príprava

1-1. Budete potrebovať prázdnu kartu MicroSD s kapacitou viac než 128 MB.

(Nemôžete použiť kartu MicroSD 8 GB dodanú so zariadením NX501E. V opačnom prípade na ňu prestane platiť záruka a budete si musieť kúpiť náhradnú kartu.)

1-2. Prevezmite súbor 20111011_NX501E.zip zo stránky preberania a uložte ho v počítači.

Prevziať súbor 20111011_NX501E.zip (približne 33,2 MB)

1-3. Po prevzatí musíte súbor 20111011_NX501E.zip dekomprimovať pomocou programu WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm).

Vytvorí sa priečinok s názvom SW_Update. Potom priečinok SW_Update skopírujte na prázdnu kartu MicroSD.

2. Aktualizácia

2-1. Zatláčajte gombík hlasitosti, kým sa zariadenie NX501E nevypne.

2-2. Po vypnutí zariadenia NX501E vyberte kartu MicroSD, ktorá je vložená v zásuvke na kartu MicroSD.

Potom do zásuvky na kartu MicroSD vložte kartu MicroSD s priečinkom SW_Update.

2-3. Po vložení karty MicroSD s priečinkom SW_Update do zariadenia NX501E zatláčajte gombík hlasitosti, kým sa zariadenie NX501E nezapne.

2-4. Zariadenie NX501E vás bude sprevádzať aktualizáciou. Dotknite sa možnosti PRESS HERE TO UPDATE (STLAČENÍM TOHTO MIESTA SPUSTITE AKTUALIZÁCIU).

<b>2-4.</b> Zariadenie NX501E vás bude sprevádzať aktualizáciou. Dotknite sa možnosti PRESS HERE TO UPDATE (STLAČENÍM TOHTO MIESTA SPUSTITE AKTUALIZÁCIU).

2-5. Dotknite sa možnosti OK.

<b>2-5.</b> Dotknite sa možnosti OK.

2-6. Až do dokončenia aktualizácie (kým sa zobrazuje stavový panel znázorňujúci priebeh aktualizácie časti APP) neodpájajte ani nevypínajte zariadenie NX501E.

Táto časť aktualizácie trvá približne dve minúty.

<b>2-6.</b> Až do dokončenia aktualizácie (kým sa zobrazuje stavový panel znázorňujúci priebeh aktualizácie časti APP) neodpájajte ani nevypínajte zariadenie NX501E.
Táto časť aktualizácie trvá približne dve minúty.

2-7. Až do dokončenia aktualizácie (kým sa zobrazuje stavový panel znázorňujúci priebeh aktualizácie časti MCU) neodpájajte ani nevypínajte zariadenie NX501E.

Táto časť aktualizácie trvá približne jednu minútu.

<b>2-7.</b> Až do dokončenia aktualizácie (kým sa zobrazuje stavový panel znázorňujúci priebeh aktualizácie časti MCU) neodpájajte ani nevypínajte zariadenie NX501E.
Táto časť aktualizácie trvá približne jednu minútu.

2-8. Po dokončení aktualizácie častí APP a MCU sa na obrazovke zobrazí požiadavka na nastavenie kalibrácie dotykového displeja.

Podľa pokynov na obrazovke správne nakalibrujte dotykový displej tak, že sa špičkou prsta alebo dotykovým perom dotknite krížikov (+).

<b>2-8.</b> Po dokončení aktualizácie častí APP a MCU sa na obrazovke zobrazí požiadavka na nastavenie kalibrácie dotykového displeja.
Podľa pokynov na obrazovke správne nakalibrujte dotykový displej tak, že sa špičkou prsta alebo dotykovým perom dotknite krížikov (+).

2-9. Po vykonaní krokov na kalibráciu dotykového displeja sa dotknite ktoréhokoľvek miesta na displeji, čím kalibráciu dotykového displeja ukončíte.

<b>2-9.</b> Po vykonaní krokov na kalibráciu dotykového displeja sa dotknite ktoréhokoľvek miesta na displeji, čím kalibráciu dotykového displeja ukončíte.

2-10. Zatláčajte gombík hlasitosti, kým sa zariadenie NX501E nevypne.

2-11. Po vypnutí zariadenia NX501E vyberte kartu MicroSD, ktorá obsahuje priečinok SW_Update.

2-12. Zatláčajte gombík hlasitosti, kým sa zariadenie NX501E nezapne.

3. Kontrola výsledku

3-1. Po zapnutí zariadenia NX501E stlačte tlačidlo MENU, ktoré sa nachádza v ľavom hornom rohu zariadenia NX501E.

3-2. Stlačte tlačidlo Setting (Nastavenie), ktoré sa nachádza na dotykovom paneli v pravej dolnej časti displeja.

3-3. Posuňte sa na koniec položky General (Všeobecné).

3-4. Na dotykovom paneli stlačte tlačidlo Version (Verzia).

3-5. Skontrolujte nasledujúcu verziu.

APP_V:3.9.19_0141_111011

MCU_V:0.2.34_0141_110926

Naspäť na začiatok stránky


Copyright © Clarion All Rights Reserved.