Pre používateľov zariadenia NX700E

Ak chcete zmeniť úroveň hlasitosti zvonenia alebo hovoru, upravte položku Master volume (Hlavná hlasitosť) alebo Voice Guidance Volume (Hlasitosť navádzania hlasom) v ponuke Navigation (Navigácia) > Menu (Ponuka) > Settings (Nastavenia) > Sound (Zvuk).

Naspäť na začiatok stránky


Copyright © Clarion All Rights Reserved.