Slovenia

Posodobitev programske opreme za CZ302E/EG/ER

Ta programska oprema odpravlja naslednje simptome.

* težave pri vzpostavljanju povezave Bluetooth

* težave z ravnmi glasnosti pri povezavi naprave iPod/iPhone

OPOZORILO

* Pred posodabljanjem preverite različico programske opreme enote.

Glejte točko 3. Preverite rezultat.

Če programska oprema ustreza prikazani spodaj, posodobitev ni potrebna.

・Če je različica programske opreme »VM-0322-1E« in »VS-0100«.

Če je različica programske opreme enote na primer »VM-0116-1E«, morate izbrati posodobitev »CZ302EMCU.BIN«.

Če je različica programske opreme enote »VM-0322-1E«, posodobitev ni potrebna.

* Med posodabljanjem NE IZKLAPLJAJTE enote.

* Med posodabljanjem ne upravljajte enote.

* Po končani posodobitvi se shranjene nastavitve radijskih frekvenc in zvoka ter nastavitve po meri izbrišejo.

Vse shranjene podatke si zabeležite pred posodabljanjem.

1. Priprava

1.1. Prenos

Prenesite datoteko »update_tool for CZ302E.zip«.

Datoteka je stisnjena v obliki .zip, zato jo morate najprej razširiti v računalniku in nato kopirati v pomnilniško napravo USB.

■ update_tool for CZ302E.zip

Ko datoteko razširite, se v mapi »update_tool for CZ302E« prikažejo datoteke.

*CZ302EMCU.BIN (193kB)

*CDROM.bin (604kB)

*boot.bin (35kB), updater.plf (143kB), firmware.plf(1,615kB)

 

2. Posodobitev

1) Datoteko »CDROM.bin« kopirajte iz računalnika v prazno pomnilniško napravo USB.

2) Pomnilniško napravo USB vstavite v režo USB na enoti, ko je enota VKLOPLJENA. Na zaslonu LCD se prikaže »SERVO UPG«.

3) Počakajte in NE IZKLOPITE enote, dokler se samodejno ponovno ne zažene.

4) Iz enote odstranite pomnilniško napravo USB. Iz naprave USB nato izbrišite vse datoteke.

5) Na napravi pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

6) Datoteko »CZ302EMCU.BIN« kopirajte iz računalnika v prazno pomnilniško napravo USB.

7) Pomnilniško napravo USB vstavite v režo USB na enoti, ko je enota VKLOPLJENA. Na zaslonu LCD se nato prikaže »MCU UPG«.

8) Počakajte in NE IZKLOPITE enote, dokler stanja samodejno ne spremeni v radijski način.

9) Posodabljanje je končano. Preverite različico programske opreme za svojo enoto.

10) Datoteke »boot.bin«, »updater.plf« in »firmware.plf« kopirajte iz računalnika v prazno pomnilniško napravo USB.

11) Pomnilniško napravo USB vstavite v režo USB na enoti, ko je enota VKLOPLJENA.

Na zaslonu LCD se prikaže »FILE1  ***%« (***= od 0 do 100).

Na zaslonu LCD se prikaže »FILE2  ***%« (***= od 0 do 100).

Na zaslonu LCD se prikaže »FILE3  ***%« (***= od 0 do 100).

12) Počakajte in NE IZKLOPITE enote, dokler stanja samodejno ne spremeni v radijski način.

13) Posodabljanje je končano. Preverite različico programske opreme za svojo enoto.

3. Potrdite rezultat.

1) Vklopite enoto.  V načinu »Tuner« pritisnite gumb VOL in prednastavljeno tipko »6«.

2) Preverite, ali je nameščena različica »VM-0322-1E«.

3) Vstavite kateri koli CD. V načinu »CD/MP3« pritisnite gumb VOL in prednastavljeno tipko »6«.

4) Preverite, ali je nameščena različica »VS-0100«.

5) Izberite način AUX. V načinu »AUX« pritisnite gumb VOL in prednastavljeno tipko »2«.

6) Preverite, ali je nameščena različica »SW01.19.10«.

Vrnitev na vrh strani