Glavna enota 2011 (CX501E)

Vse različne naprave iPod/iPhone/iPad so v nadaljevanju imenovane »iPod«.

Opozorilo v zvezi s povezavo

 • Za predvajanje video vsebin je obvezen CA723 ali CCA748.
 • Za preprost način upravljanja naprav iPod nano 1G in iPod 5G morate najprej povezati izbirni kabel za iPod in nato stikalo »Analogno/digitalno« nastaviti na »Analogno«.
 • Pri uporabi ne prihaja do težav, vendar je mogoče, da se prikaže sporočilo »This accessory is not the most adapted« (Ta dodatek ni najbolj ustrezen) ali »Please confirm the iPod.« (Potrdite iPod).
 • Kakovost povezave je lahko drugačna, če uporabljate ovitek za iPod.
 • V preprostem načinu upravljanja videa ni mogoče predvajati.

Y: Na voljo

N: Ni na voljo

Drugi previdnostni ukrepi

 • Preprosti način upravljanja je na voljo za večpredstavnostne in glavne enote, izdelane leta 2011, razen za modela VX401E in VZ401E.
 • Funkcija PICTURE ni na voljo v vseh modelih.
 • Omogočeno je predvajanje datotek zvočnih knjig, ne pa prilagajanje hitrosti branja.
 • Če med predvajanjem videa izklopite ACC, se predvajanje ne nadaljuje od točke prekinitve.
 • Če znaki niso na voljo za prikaz, se pri predvajanju zvoka prikaže »*«, pri navigaciji pa popačeni znaki.
 • Ne podpira naprave iPod Shuffle. (Funkcija upravljanja za naprave iPod.)

Ravnanje v primeru nestabilne povezave

Združljivost naprave iPod je odvisna od programske opreme naprave iPod. Ta lahko povzroči nestabilnost nastavitev/programske opreme naprave iPod ali povezave pri igranju zahtevnejših iger.

Če pride do nestabilnosti, poskusite naslednje možnosti:

1. Preverite, ali je mogoče datoteko normalno predvajati v napravi iPod brez povezave.
2. V napravi iPod predvajajte (ali začasno zaustavite) datoteko brez povezave. Preverite, ali se predvajanje normalno nadaljuje, ko vzpostavite povezavo z napravo iPod.
3. Če se nestabilnost še vedno pojavlja, ponastavite napravo iPod, preden jo ponovno povežete. Morda morate izklopiti in vklopiti ACC.

Vrnitev na vrh strani