Slovenia

Za uporabnike naprave NX700E

Če želite spremeniti glasnost zvonjenja ali klicanja, prilagodite »Master Volume« (Splošno glasnost) ali »Voice Guidance Volume« (Glasnost glasovnega vodenja). Nastavitve najdete tako, da izberete Navigation (Navigacija) > Menu (Meni) > Settings (Nastavitve) > Sound (Zvok).

Vrnitev na vrh strani