Sweden

Instruktioner för programuppdatering för NX502E (för OS)

1. Förberedelser

1-1. Du behöver ett tomt microSD-kort med en kapacitet på 64 MB eller högre.

ANVÄND INTE microSD-KORTET FÖR NAVIGERING FÖR ATT GENOMFÖRA DENNA UPPDATERING!

1-2. Ladda ned filen ”NX502E_OS.zip” från nedladdningssidan och spara den på datorn.

■NX502E_OS.zip (22,4 MB)

 

1.3. När nedladdningen är klar måste du packa upp filen ”NX502E_OS.zip” med WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm ).

Packa upp följande filer och kopiera dem sedan till ett tomt microSD-kort.

Filer: Image.bin, CSUPDATE.HK

2. Uppdatera

2-1. Stäng av NX502E.

2-2. Ta ut microSD-kortet för navigering som är isatt för tillfället.

Observera: Kartdata för navigering finns på microSD-kortet. Var försiktigt så att du inte tappar bort detta microSD-kort.

2-3. Sätt i microSD-kortet med programuppdateringen som förbereddes i 1-3 i microSD-kortplatsen.

2-4. Slå på NX502E. Programuppdateringen startar automatiskt.

Koppla inte bort, koppla inte från och stäng inte av NX502E innan uppdateringen är klar.

Denna del av uppdateringen tar cirka en minut.

2-5. När programuppdatering är klar startar NX502E om automatiskt.

2-6. Ta ut microSD-kortet med programuppdatering som förbereddes i steg 1-3.

2-7. Sätt tillbaka microSD-kortet för navigering som togs ut i steg 2-2.

2-8. Starta om NX502E.

3. Bekräfta resultatet

3-1. Med NX502E på trycker du på knappen HUVUDMENY, som finns i övre vänstra hörnet på NX502E.

3-2. Välj alternativet ”Inställningar” i huvudmenyn.

3-3. Välj alternativet ”Version”.

3-4. Bekräfta att följande programversion har uppdaterats.

OS

  • PA01-V2.02.0038.13.15R7

Om din programversion är samma som ovan har uppdatering genomförts korrekt.

Tillbaka till toppen