Sweden

2011 Huvudenhet (CZ501E, CZ301E, CZ201E, FZ501E)

Alla olika iPod/iPhone/iPad kallar sig för "iPod" på följande sätt.

Var försiktig vid anslutning

 • CA723 eller CCA748 krävs för videouppspelning.
 • Om du vill använda enkelt kontrolläge med iPod nano 1G och iPod 5G måste du först ansluta till din iPod med anslutningskabeln för iPod (tillval) och sedan ställa in omkopplaren analog/digital på analog.
 • Det är normalt inga problem att använda det utom när följande meddelande visas "This accessory is not the most adapted" (Detta tillbehör kan anpassas ytterligare) eller "Please confirm the iPod" (Bekräfta din iPod).
 • Detta kan variera om iPod-skydd används.
 • Det går inte att visa video när enheten är i enkelt kontrolläge.

Ja: Tillgängligt

Nej: Ej tillgängligt

Övriga säkerhetsföreskrifter

 • Enkelt kontrolläge finns för 2011 års multimedia- och källenheter, utom VX401E och VZ401E.
 • Funktionen BILD finns inte för alla modeller.
 • Den kan spela upp ljudboksfiler, men inte reglera uppläsningshastigheten.
 • Uppspelningen fortsätter inte från det ställe där den stoppades om du slår av tändningen under videouppspelning.
 • "*" visas i ljudproduktion eller ett förvanskat tecken i navigationsproduktioner om tecknet inte kan visas.
 • Det finns inte stöd för iPod Shuffle. (iPod-styrfunktion)

Åtgärder vid instabilitet

Kompatibiliteten med iPod styrs av iPod-programvara. Enheten kan vara instabil på grund av inställningen/programversionen i din iPod eller anslutningen när du spelar resurskrävande spel.

Försök med följande vid instabilitet.

1. Kontrollera att filen kan spelas upp normalt på din iPod utan anslutning.
2. Spela upp (eller pausa) filen utan anslutning med din iPod. Kontrollera att uppspelningen fortsätter på vanligt sätt i din iPod efter anslutning.
3. Återställ din iPod några gånger innan anslutning om det fortfarande är instabilt. Du kan behöva slå av och på tändningen.

Tillbaka till toppen