2009 Multimediastationer (NX509E)

  • Enkelt kontrolläge fungerar inte med dessa enheter.

*1 Error 3 (läsfel) uppstår om du trycker på FF (snabbt framåt) eller FB (snabbt bakåt) vid början av ett spår.
Släpp knappen om detta inträffar.

*2 CCA723 eller CCA748 krävs för avspelning av videomaterial.

*3 Avspelning av videomaterial kan inte styras via huvudenhetens pekskärm.

*4 Bilder och videofilmer kan inte visas.

*5 Error 5 (USB-identifieringsfel) kan uppstå om du startar bilmotorn eller slår på och slår av tändlåset (ACC) när enheten är ansluten. Nollställ din iPod för att åtgärda detta problem.

*6 För spår med kinesiska titlar, kan displayen släckas eller pausläget kan aktiveras när titeln väljs via MENU -> PLAYLIST.

*7 "On-The-Go" spellistor kan inte spelas. De kan dock spelas efter synkronisering med iTunes.

*8 Efter anslutning med en Clarion-produkt, visas "Accessory Connected" på iPod-displayen.

*9 Spellistor kan inte spelas. Återanslut din iPod för att återställa.

*10 Stanna din iPod innan du ansluter den till en Clarion-produkt.

*11 Smarta spellistor stöds inte.

*12 Det kan hända att "Trick Play"-funktionen inte fungerar.

*13 Video är inte tillgängligt, eftersom "Video"-knappen inte visas på Clarion-produkter.

*14 Videoavspelning är inte tillgängligt.

*15 Det kan hända att funktionerna för repeterad och slumpmässig avspelning inte fungerar.

*16 Det finns vissa begränsningar för visning av andra tecken än de i det engelska alfabetet samt siffror. ”*” visas för tecken som inte stöds.

*17 Enkelt kontrolläge är inte tillgängligt.

*18 Signalen kan vara ostabil vid spel a spel eller slumpmässig avspelning av alla låtar över anslutningen.
Om anslutningen är ostabil, stäng av motorn och slå på den igen. Nollställ din iPod igen om visningen på iPod-displayen ’fryser’.

*19 Visningen på displayen kan beroende på användningsförhållandena vara inkorrekt.

*20 Avspelning av video samt visning av TV-program, filmer eller annat videomaterial stöds inte. Du kan endast använda musikläget.

*21 Batteriladdning stöds inte.

*22 Kräver tillvalet CCUIPOD2.

*23 Kräver tillvalet CCUIPOD3.

*24 Kräver tillvalet EA1251B.

* PICTURE-funktionen finns inte på alla modeller.

Tillbaka till toppen