Sweden

2009 Huvudenhet (CZ509E, CZ209E, CX609E, CMV1, CMD6, FZ709E, FZ409E)

  • PICTURE-funktionen är inte tillgänglig med alla modeller
  • Multimediekällenhet (Clarion-enhet) kan inte spela upp video från Apple-produkter som har Lightning-kontakt (t.ex. iPhone5) eftersom kontakten inte har någon videoutgång.

*1 Error 3 (läsfel) uppstår om du trycker på FF- (snabbflyttning framåt) eller FB- (snabbflyttning bakåt) tangenten vid början eller slutet av ett spår.
Släpp tangenten om detta inträffar.

*2 CCA723 krävs för videouppspelning.

*3 Videouppspelning kan inte styras med huvudenhetens pekskärm.

*4 Bilder och video kan inte visas.

*5 Error 5 (USB-identifieringsfel) kan uppstå om du startar motorn eller om bilens tändlås slås på och sedan stängs av då produkten är ansluten. Nollställ din iPod för att lösa problemet.

*6 För spår med titlar på kinesiska kan displayen släckas och pausläget aktiveras när titeln väljs via MENU -> PLAYLIST.

*7 "On-The-Go" spellistor kan inte spelas. De kan dock spelas efter att de har synkroniserats med iTunes.

*8 "Accessory Connected" visas på iPod-displayen när produkten är ansluten till en Clarion-enhet.

*9 Det kan hända att spellistor inte kan spelas.
Upprepa anslutningsproceduren för din iPod för att åtgärda detta.

*10 Stäng av din iPod innan den ansluts till en Clarion-produkt.

*11 Det finns inget stöd för Smart-spellistor.

*12 Det kan hända att "Trick Play"-funktionen inte kan användas.

*13 Video är inte tillgängligt, eftersom "Video"-knappen inte visas på Clarion-produkter.

*14 Videouppspelning är inte tillgänglig.

*15 Det kan hända att funktionerna repetering och slumpmässig avspelning inte fungerar.

*16 Det finns vissa begränsningar för visning av siffror och andra bokstäver än de i det engelska alfabetet. "*" visas istället för tecken som inte kan visas.

*17 Enkelt kontrolläge är ej tillgängligt.

*18 Den kan vara instabil om den ansluts medan spel spelas, eller vid användning av shuffle med maximalt antal låtar.
Om den är instabil, stäng av motorn och slå på den igen. Om iPodens display fryser, nollställ iPoden igen.

*19 I denna situation kanske displayen inte alltid är korrekt.

*20 Videouppspelning / TV-program / film / andra funktioner stöds ej. Var god använd endast musikläget.

*21 Batteriladdning stöds inte.

*22 CCUIPOD2 krävs.

*23 CCUIPOD3 krävs.

*24 EA1251B krävs.

*25 Det går inte att backa/spola framåt i ett kapitel när du spelar upp en ljudbok.

*26 Ljudet spelas upp för snabbt när du spelar upp en ljudbok.

*27 Den kanske inte kan identifieras när den ansluts i ett annat källäge och sedan växlar till USB/iPod-läge. Anslut i USB/iPod-läge.

*28 Batteriet laddas inte när enheten inte ansluts i USB/iPod-läge.

*29 Ibland går det inte att snabbspola framåt/bakåt eller välja spår uppåt/nedåt på ett normal sätt när enheten är i enkelt kontrolläge för musik.

*30 Ibland går det inte att snabbspola bakåt/framåt eller välja spår uppåt/nedåt på ett normal sätt när enheten är i enkelt kontrolläge.

*31 Det krävs en skärm och en kabel för att spela upp video.

Tillbaka till toppen