2007 Multimediacentral (VRX578RUSB)

*1 Error 3 (läsfel) uppstår om du trycker på FF- (snabbflyttning framåt) eller FB- (snabbflyttning bakåt) tangenten vid början eller slutet av ett spår. Släpp tangenten om detta inträffar.

*2 CCA723 krävs för videouppspelning.

*3 Videouppspelning kan inte styras med huvudenhetens touch-panel.

*4 Bilder och video kan inte visas.

*5 Error 5 (USB-identifieringsfel) kan uppstå om du startar motorn eller om bilens tändlås slås på och sedan stängs av då produkten är ansluten. Nollställ din iPod för att lösa problemet.

*6 För spår med titlar på kinesiska kan displayen släckas och pausläget aktiveras när titeln väljs via MENU -> PLAYLIST.

*7 "On-The-Go" spellistor kan inte spelas. De kan dock spelas efter att de har synkroniserats med iTunes.

*8 "Accessory Connected" visas på iPod-displayen när produkten är ansluten till en Clarion-enhet.

*9 Det kan hända att spellistor inte kan spelas. Upprepa anslutningsproceduren för din iPod för att åtgärda detta.

*10 Stäng av din iPod innan den ansluts till en Clarion-produkt.

*11 Det finns inget stöd för Smart-spellistor.

*12 Det kan hända att "Trick Play"-funktionen inte kan användas.

*13 Video är inte tillgängligt, eftersom "Video"-knappen inte visas på Clarion-produkter.

*14 Videouppspelning är inte tillgänglig.

*15 Det kan hända att funktionerna repetering och slumpmässig avspelning inte fungerar.

*16 Det finns vissa begränsningar för visning av siffror och andra bokstäver än de i det engelska alfabetet. "*" visas istället för tecken som inte kan visas.

*17 Enkelt kontrolläge är ej tillgängligt.

*18 Den kan vara instabil om den ansluts medan spel spelas, eller vid användning av shuffle med maximalt antal låtar.
Om den är instabil, stäng av motorn och slå på den igen. Om iPodens display fryser, nollställ iPoden igen.

*19 I denna situation kanske displayen inte alltid är korrekt.

*20 Videouppspelning / TV-program / film / andra funktioner stöds ej. Var god använd endast musikläget.

*21 Batteriladdning stöds inte.

* PICTURE-funktionen är inte tillgänglig med alla modeller

Tillbaka till toppen