2006 eller äldre CeNET-huvudenhet

*1 Error 3 (läsfel) uppstår om du trycker på FF- (snabbflyttning framåt) eller FB- (snabbflyttning bakåt) tangenten vid början eller slutet av ett spår. Släpp tangenten om detta inträffar.

*2 CCA723 krävs för videouppspelning. Videouppspelning kan styras från pekskärmen på Clarion-produkterna.

*3 Videouppspelning kan inte styras med huvudenhetens touch-panel.

*4 Bilder och video kan inte visas.

*5 Error 5 (USB-identifieringsfel) kan uppstå om du startar motorn eller om bilens tändlås slås på och sedan stängs av då produkten är ansluten. Nollställ din iPod för att lösa problemet.

*6 För spår med titlar på kinesiska kan displayen släckas och pausläget aktiveras när titeln väljs via MENU -> PLAYLIST.

*7 "On-The-Go" spellistor kan inte spelas. De kan dock spelas efter att de har synkroniserats med iTunes.

*8 "Accessory Connected" visas på iPod-displayen när produkten är ansluten till en Clarion-enhet.

*9 Det kan hända att spellistor inte kan spelas. Upprepa anslutningsproceduren för din iPod för att åtgärda detta.

*10 Stäng av din iPod innan den ansluts till en Clarion-produkt.

*11 Det finns inget stöd för Smart-spellistor.

*12 Det kan hända att "Trick Play"-funktionen inte kan användas.

*13 Video är inte tillgängligt, eftersom "Video"-knappen inte visas på Clarion-produkter.

*14 Videouppspelning är inte tillgänglig.

*15 Det kan hända att funktionerna repetering och slumpmässig avspelning inte fungerar.

*16 Det finns vissa begränsningar för visning av siffror och andra bokstäver än de i det engelska alfabetet. "*" visas istället för tecken som inte kan visas.

Tillbaka till toppen