CJ7300G

7-TUMS BRED RUTINDELAD LCD-FÄRGSKÄRM

  • 7inch Monitor

  • Styrfunktion för oberoende kameravisir vid växling mellan CAM1 och CAM4
  • Inbyggd kameraströmförsörjning
  • Automatisk videoväxling vid användning av backväxeln och körriktningsvisare
  • Dimmerfunktion (automatisk)
  • Kompositvideoingång och ljudingång
  • Visning på sju språk
  • Trådlös fjärrkontroll medföljer
  • Praktisk funktion för växling mellan rättvänd bild och spegelbild
  • Inställningar för avståndsmärken på skärmen

Tillbaka till toppen


Copyright © Clarion All Rights Reserved.