För NX501E-användare

[NX501E] Instruktion för programuppdatering

1. Förberedelser

1-1. Du behöver ett tomt microSD-kort på minst 128 MB.

(Det går inte att använda 8 G micro SD-kortet samtidigt som NX501E. Gör du det upphör garantin att gälla och du måste köpa ett ersättningskort.)

1-2. Ladda ned filen "20111011_NX501E.zip" från sidan för nedladdningar och spara den på din dator.

Ladda ned filen "20111011_NX501E.zip" (Cirka 33,2 MB)

1-3. När nedladdningen är klar packar du upp filen "20111011_NX501E.zip" med hjälp av WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm ).

En mapp skapas med namnet "SW_Update". Kopiera "SW_Update"-filen till det tomma microSD-kortet.

2. Uppdatering

2-1. Stäng av NX501E genom att trycka på volymknappen tills NX501E stängs av.

2-2. När NX501E är avstängd tar du bort microSD-kortet som sitter i microSD-kortplatsen.

Sätt därefter in microSD-kortet med filen "SW_Update" i microSD-kortplatsen.

2-3. När microSD-kortet som innehåller filen "SW_Update" sitter i NX501E trycker du på volymknappen tills NX501E slås på.

2-4. NX501E hjälper dig nu igenom uppdateringsprocessen. Tryck på alternativet "PRESS HERE TO UPDATE" (tryck här för att uppdatera).

<b>2-4.</b> NX501E hjälper dig nu igenom uppdateringsprocessen. Tryck på alternativet

2-5. Tryck på "OK".

<b>2-5.</b> Tryck på

2-6. När förloppsindikatorn i statusfältet visar att uppdatering av "APP" pågår ska du inte dra ur kontakten, koppla ur eller stänga av NX501E förrän uppdateringen är klar.

Denna del av uppdateringen tar omkring två minuter.

<b>2-6.</b> När förloppsindikatorn i statusfältet visar att uppdatering av

2-7. När förloppsindikatorn i statusfältet visar att uppdatering av "MCU" pågår ska du inte dra ur kontakten, koppla ur eller stänga av NX501E förrän uppdateringen är klar.

Denna del av uppdateringen tar omkring en minut.

<b>2-7.</b> När förloppsindikatorn i statusfältet visar att uppdatering av

2-8. När uppdateringarna av "APP" och "MCU" är klara ombeds du justera pekskärmskalibreringen.

Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen på rätt sätt genom att trycka på trådkorsen (+) med fingertopparna eller ett pekdon.

<b>2-8.</b> När uppdateringarna av

2-9. När du har gått igenom alla stegen för att kalibrera pekskärmen trycker du på skärmen för att avsluta kalibreringen.

<b>2-9.</b> När du har gått igenom alla stegen för att kalibrera pekskärmen trycker du på skärmen för att avsluta kalibreringen.

2-10. Stäng av NX501E genom att trycka på volymknappen tills NX501E stängs av.

2-11. När NX501E är avstängd tar du bort microSD-kortet som innehåller filen "SW_Update".

2-12. Starta NX501E genom att trycka på volymknappen tills NX501E slås på.

3. Bekräfta resultatet

3-1. När NX501E är påslagen trycker du på MENU-knappen som sitter längst upp i det vänstra hörnet av NX501E.

3-2. Tryck på knappen Setting (inställning) som sitter längst ned till höger på pekskärmen

3-3. Rulla till slutet av avsnittet General (allmänt).

3-4. Tryck på Version (skärmknapp)

3-5. Bekräfta följande version.

APP_V:3.9.19_0141_111011

MCU_V:0.2.34_0141_110926

Tillbaka till toppen


Copyright © Clarion All Rights Reserved.