Romania

Instrucţiuni pentru actualizarea software-ului NX502E (pentru OS)

1. Pregătire

1-1.Aveţi nevoie de un card microSD gol, cu o capacitate de peste 64 MB.

PENTRU A ACTUALIZA, NU UTILIZAŢI CARDUL microSD FOLOSIT LA NAVIGARE!!

1-2.Descărcaţi fişierul „NX502E_OS.zip” din pagina de descărcări şi salvaţi-l pe computerul dvs.

■NX502E_OS.zip (22,4 MB)

 

1.3. După încheierea descărcării, dezarhivaţi fişierul „NX502E_OS.zip” cu WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm ).

Extrageţi următorul fişier şi apoi copiaţi toate fişierele pe cardul microSD gol.

Fişiere: Image.bin, CSUPDATE.HK

2. Actualizare

2-1.Opriţi NX502E.

2-2.Scoateţi cardul microSD de navigare aflat în aparat la momentul respectiv.

Notă: datele hărţilor de navigaţie se regăsesc pe cardul microSD. Aveţi grijă să nu pierdeţi sau să uitaţi unde aţi lăsat cardul microSD.

2-3.Introduceţi cardul MicroSD care conţine actualizarea de software obţinută conform pasului 1-3 în fanta cardului microSD.

2-4.Porniţi NX502E. Acum, se va lansa automat actualizarea de software.

Nu decuplaţi, deconectaţi sau opriţi alimentarea NX502E până ce nu s-a încheiat actualizarea.

Această parte a procesului de actualizare durează aproximativ un minut.

2-5.După încheierea actualizării de software, NX502E va reporni automat.

2-6.Scoateţi cardul microSD care conţine actualizarea de software obţinută conform pasului 1-3.

2-7.Reintroduceţi cardul de navigare microSD scos la pasul 2-2.

2-8.Reporniţi NX502E.

3. Confirmarea rezultatului

3-1. Cu NX502E pornit, apăsaţi butonul MAINMENU (Meniu principal) amplasat în colţul din stânga-sus al NX502E.

3-2.Selectaţi opţiunea „Settings” (Setări) din meniul principal.

3-3.Selectaţi opţiunea „Version” (Versiune).

3-4.Confirmaţi actualizarea următoarei versiuni de software.

OS

  • PA01-V2.02.0038.13.15R7

Dacă versiunile de software sunt identice, atunci actualizarea a fost finalizată.

Revenire la începutul paginii