Norway

Instruksjoner for NX502E programvareoppdatering (for OS)

1. Forberedelser

1-1.Du trenger et tomt microSD-kort med kapasitet på over 64MB.

IKKE BRUK microSD-KORTET FOR NAVIGERING TIL DENNE OPPDATERINGEN!!

1-2.Last ned filen "NX502E_OS.zip" fra nedlastingssiden og lagre den på datamaskinen.

■NX502E_OS.zip (22,4 MB)

 

1-3.Når nedlastingen er fullført, må du pakke ut filen "NX502E_OS.zip" ved hjelp av WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm )

Pakk ut følgende fil og kopier så alle filene over på det tomme microSD-kortet.

Filer: Image.bin, CSUPDATE.HK

2. Oppdatering

2-1.Slå av NX502E.

2-2.Ta ut microSD-kortet for navigering som står i.

Merk: MicroSD-kortet inneholder data for navigasjonskartet. Vær forsiktig så du ikke mister eller forlegger dette microSD-kortet.

2-3.Sett microSD-kortet som inneholder programvareoppdateringen du la inn i trinn 1-3, inn i microSD-kortsporet.

2-4.Slå på NX502E. Programvareoppdateringen starter automatisk.

Ikke ta ut kontakten, koble fra eller slå av NX502E før oppdateringen er fullført.

Denne delen av oppdateringen tar ca. et minutt å utføre.

2-5.Når programvareoppdateringen er fullført, starter NX502E på nytt automatisk.

2-6.Ta ut microSD-kortet som inneholder programvareoppdateringen du la inn i trinn 1-3.

2-7.Sett inn igjen microSD-kortet for navigering som du tok ut i trinn 2-2.

2-8.Start NX502E på nytt.

3. Bekreft resultatet

3-1.Pass på at NX502E er slått på og trykk på MAIN MENU (hovedmeny) øverst til venstre på NX502E.

3-2.Velg "Settings" (innstillinger) på hovedmenyen.

3-3.Velg knappen "Version" (versjon).

3-4.Bekreft at følgende programvareversjon er korrekt oppdatert.

OS

  • PA01-V2.02.0038.13.15R7

Hvis programvareversjonene er de samme, er oppdateringen vellykket.

Gå tilbake til toppen av siden