Norway

CZ302E/EG/ER Programvareoppdatering

Denne programvaren løser følgende problemer:

*problemer med å koble til Bluetooth

*problemer med lydnivået ved tilkobling til iPod/iPhone

FORSIKTIG

*Bekreft programvareversjonen på enheten før du oppdaterer.

Se trinn 3. Bekreft resultatet.

Du behøver ikke å oppdatere enheten hvis programvaren er nedenfor.

・Når programvareversjonen er ""VM-0322-1E"" eller ""VS-0100"".

dvs. hvis programvareversjonen til enheten din er ""VM-0116-1E"" , må du oppdatere med ""CZ302EMCU.BIN"".

Hvis programvareversjonen på enheten er ""VM-0322-1E"", behøver du ikke å oppdatere.

*Ikke SLÅ AV enheten under oppdateringen.

*Ikke bruk enheten mens den oppdateres.

*Når enheten er oppdatert, slettes forhåndsinnstilte radiofrekvenser, lydinnstillinger og justeringsinnstillinger som er lagret i minnet.

Kopier alle data som er lagret i minnet før du oppdaterer.

1. Forberedelser

1.1. Nedlasting

Last ned filen ""update_tool for CZ302E.zip"".

Filen er zip-komprimert, og du må pakke den ut på datamaskinen før du kopierer den til en USB-minneenhet.

■ update_tool for CZ302E.zip

Når du har pakket ut zip-filen, vises fem filer i mappen ""update_tool for CZ302E"".

*CZ302EMCU.BIN (193kB)

*CDROM.bin (604kB)

*boot.bin (35kB), updater.plf (143kB), firmware.plf(1,615kB)

 

2. Oppdatering

1) Kopier ""CDROM.bin"" fra datamaskinen til en tom USB-minneenhet.

2) Sett USB-minneenheten inn i USB-sporet på enheten når enheten er SLÅTT PÅ. ""SERVO UPG"" vises på LCD-skjermen.

3) Vent litt og IKKE SLÅ AV enheten før den selv utfører en automatisk omstart.

4) Ta USB-minneenheten ut av enheten. Slett alle filer på USB-minneenheten.

5) SLÅ PÅ/AV.

6) Kopier ""CZ302EMCU.BIN"" fra datamaskinen til en tom USB-minneenhet.

7) Sett USB-minneenheten inn i USB-sporet på enheten når enheten er SLÅTT PÅ. “MCU UPG” vises på LCD-skjermen.

8) Vent litt og IKKE SLÅ AV enheten før den automatisk endrer modus til radiomodus.

9) Oppdateringen er fullført. Kontroller programvareversjonen på enheten.

10) Kopier ""boot.bin"", ""updater.plf"" og ""firmware.plf"" fra datamaskinen til en tom USB-minneenhet.

11) Sett USB-minneenheten inn i USB-sporet på enheten når enheten er SLÅTT PÅ.

""FILE1  ***%"" (***=0 til 100) vises på LCD-skjermen.

""FILE2  ***%"" (***=0 til 100) vises på LCD-skjermen.

""FILE3  ***%"" (***=0 til 100) vises på LCD-skjermen.

12) Vent litt og IKKE SLÅ AV enheten før den automatisk endrer modus til radiomodus.

13) Oppdateringen er fullført. Kontroller programvareversjonen på enheten.

3. Bekreft resultatet

1) Slå på enheten.  Trykk på VOL-knappen og forhåndsinnstillingsknappen ""6"" i Tuner-modus.

2) Bekreft at versjonen er ""VM-0322-1E"".

3) Sett inn en CD-plate. Trykk på VOL-knappen og forhåndsinnstillingsknappen ""6"" i CD/MP3-modus.

4) Bekreft at versjonen er ""VM-0100"".

5) Velg AUX-MODUS. Trykk på VOL-knappen og forhåndsinnstillingsknappen ""2"" i AUX-modus.

6) Bekreft at versjonen er ""SW01.19.10"".

Gå tilbake til toppen av siden