CZ301E programvareoppdatering

Denne programvaren løser følgende uregelmessigheter:

*Sletting av minne etter båndvalg i tuner-modus

*Problemer med overføring av telefonboken ved Bluetooth-tilkobling

FORSIKTIG

*Bekreft programvareversjonen på enheten før du oppdaterer.

Se trinn 3, Bekreft resultatet, nedenfor.

Du behøver ikke å oppdatere enheten hvis programvaren oppfyller vilkårene nedenfor.

・Når programvareversjonen er høyere enn "VM-0104".

・Når programvareversjonen er høyere enn "VS-0101".

Eks.: Hvis programvareversjonen på enheten er "VM-0103" eller "VS-0101", må du oppdatere med versjonen "CZ301EMCU", men du behøver ikke å oppdatere med "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs" eller "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs".

*Ikke SLÅ AV enheten under oppdateringen.

*Ikke bruk enheten mens den oppdateres.

*Når enheten er oppdatert, slettes forhåndsinnstilte radiofrekvenser, lydinnstillinger og justeringsinnstillinger som er lagret i minnet.

Kopier alle data som er lagret i minnet før du oppdaterer.

1. Forberedelser

1.1. Nedlasting

Last ned filen "update_tool for CZ301E.zip".

Filen er zip-komprimert, og du må pakke den ut på datamaskinen før du kopierer den til en USB-minneenhet.

■update_tool for CZ301E.zip (1 636 kB)

Når du har pakket ut zip-filen, vises to filer i mappen "update_tool for CZ301E".

*CZ301EMCU.BIN (128 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs (1 586 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs (1 586 kB)

 

2. Oppdatering

1) Kopier filen "CZ301EMCU.BIN" fra datamaskinen til en tom USB-minneenhet.

2) Sett USB-minneenheten inn i USB-sporet på enheten når enheten er SLÅTT PÅ. "MCU UPG." vises på LCD-skjermen.

3) Vent litt og IKKE SLÅ AV av enheten før den selv utfører en automatisk omstart.

4) Ta USB-minneenheten ut av enheten. Slett alle filer på USB-minneenheten.

Advarsel

Kontroller programvareversjonen på enheten før du oppdaterer.

1) SLÅ PÅ enheten.

2) Sett inn en CD-plate (veklse til CD/MP3-modus)

3) Trykk på VOL-knappen og forhåndsinnstillingsknappen "6".

4) "VS-XXXX" eller "VS-XXXX-MX" vises.

Hvis programvareversjonen er "VS-XXXX", må du kopiere filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs".

Hvis programvareversjonen er "VS-XXXX-MX", må du kopiere filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E__MXIC_110125_00_375K.mcs".

Eks.: Hvis versjonen av servoprogramvaren er "VS-0090", må du kopiere filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs".

Hvis versjonen av servoprogramvaren er "VS-0090-MX", må du kopiere filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs".

5) Kopier filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs" eller "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs" fra datamaskinen til en tom USB-minneenhet.

6) Sett USB-minneenheten inn i USB-sporet på enheten når enheten er SLÅTT PÅ. "SERVO UPGRADING" vises på LCD-skjermen.

7) Vent litt og IKKE SLÅ AV av enheten før den automatisk endrer modus til radiomodus.

8) Oppdateringen er fullført. Kontroller programvareversjonen på enheten.

3. Bekreft resultatet

1) Slå på enheten. Trykk på VOL-knappen og forhåndsinnstillingsknappen "6" i Tuner-modus.

2) Bekreft at versjonen er "VM-0104".

3) Sett inn en CD-plate. Trykk på VOL-knappen og forhåndsinnstillingsknappen "6" i CD/MP3-modus.

4) Bekreft at versjonen er "VS-0104" eller "VS-0104-MX".

Gå tilbake til toppen av siden