Norwegian [Produktinformasjon]

Clarion Intelligent VOICE™

Bare si det du tenker på, for å få et enklere søk basert på Google™ talegjenkjenningsteknologi, med tilgang til en enorm mengde informasjon for Googles lokale søk

InteligentVoice
InteligentVoice

Søking kunne ikke vært enklere

Bare si det du tenker på, som «Jeg er sulten», så søker den for deg. Clarion Intelligent VOICE™ bruker Google talegjenkjenningsteknologi og -informasjon til å finne det du leter etter. Tenk høyt og systemet søker etter en destinasjon som oppfyller behovene dine. Borte er dagene med ordbaserte søk som fører til mange uriktige treff. Clarion Intelligent VOICE™ forstår hva du mener, og gjør det virkelig lett.

Kompatible modeller

InteligentVoice
InteligentVoice
Si det du vil, alt er lov. Søk etter det du kommer på.
I motsetning til vanlig talegjenkjenning kan du nå søke etter destinasjoner bare ved å si det du ønsker.
Fransk tale (eksempler)
InteligentVoice
● Restaurant japonais à Lyon
InteligentVoice
● Avenue des Champs-Elysées à Paris
InteligentVoice
● Attractions populaires à Paris
InteligentVoice
● 10 rue du Général Leclerc Enghien-les…
  (Adressesøk)
InteligentVoice
● Un match de football à Saint-Denis

Med talesøk slipper du bryet med manuell inntasting

I motsetning til et vanlig søk basert på et begrenset sett med forhåndsbestemte ord, legger dette systemet til rette for søk ved å å si et hvilket som helst ord du kommer på, slik at til og med lange setninger blir mulige. Dermed slipper du bryet ved å søke på vanlig måte.
InteligentVoice

A. Typical Manual Input Search

A. Vanlig manuelt tastesøk
Hvis du vil spise på et sted i nærheten av bestemmelsesstedet …

1. Let etter restauranter nær bestemmelsesstedet.
2. Velg kategorien du vil søke i. I dette tilfellet Restaurants.
3. Mens du skriver, viser systemet mulige treff, slik at du kan finne et sted ved å bare oppgi noen få bokstaver.
4. I tillegg til adressen vises telefonnummer og annen relevant informasjon.

B. Clarion Intelligent VOICE™

5. Direkte søk med tale for “Restaurant japonais à Lyon”
6. Restaurant japonais à Lyon
7. Umiddelbart og direkte søk

C. Vanlig talesøk
Talegjenkjenning/søkemotor

8. “Please enter command”
9. Eksempelkommando: “Vicinity Search”
10. “Please enter the next command”
11. Eksempelkommando: “Fast Food”
12. “Please enter the next command”
13. Eksempelkommando: “Japanese Restaurant”
Premium-versjonen av IntelligentVOICE-funksjonen kan aktiveres med ett klikk og gir deg navigasjonsveiledning direkte fra søkeresultatene i Google.
Når du bruker NX504E, får du Premium-versjonen av IntelligentVOICE gratis de tre første månedene. Etter dette kan du stoppe å bruke den, eller du kan kjøpe den på nettet via Smart Access-appen på telefonen din (mobiltelefon/smarttelefon).
 
>Detail
  1. Startside
  2. Personlige produkter
  3. Smart Access
  4. Clarion Intelligent VOICE™
  5. Høydepunkt

Forretningsprodukter

Handleverktøy

Informasjon

  • Hva er nytt
  • Viktig kunngjøring
  • Bransjearrangementer
  • Shows

Hjemmeside