For brukere av NX501E

[NX501E] Instruksjoner for oppdatering av programvare

1. Forberedelser

1-1. Du trenger et tomt microSD-kort med lagringskapasitet på mer enn 128 MB.

(Du kan ikke bruke microSD-kortet på 8 GB som fulgte med NX501E. Hvis du gjør det, gjelder ikke garantien lenger og du må kjøpe et nytt kort.)

1-2. Last ned filen "20111011_NX501E.zip" fra nedlastingssiden og lagre den på datamaskinen.

Last ned filen "20111011_NX501E.zip" (Ca. 33,2 MB)

1-3. Når nedlastningen er fullført, må du pakke ut filen "20111011_NX501E.zip" med WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm ).

Det opprettes en mappe med navnet "SW_Update". Kopier filen "SW_Update" over til det tomme microSD-kortet.

2. Oppdatering

2-1. Slå av NX501E ved å holde nede volumknappen til NX501E slår seg av.

2-2. Mens NX501E er slått av, tar du ut microSD-kortet som sitter i microSD-kortsporet.

Sett inn microSD-kortet som inneholder "SW_Update" i microSD-kortsporet.

2-3. Mens microSD-kortet som inneholder filen "SW_Update" er satt inn i NX501E, holder du nede volumknappen til NX501E slår seg på.

2-4. NX501E veileder deg nå gjennom oppdateringen. Berør alternativet "PRESS HERE TO UPDATE" ("Trykk her for å oppdatere").

<b>2-4.</b> NX501E veileder deg nå gjennom oppdateringen. Berør alternativet

2-5. Berør alternativet "OK".

<b>2-5.</b> Berør alternativet

2-6. Når du ser at statuslinjen for oppdatering viser fremgangen til "APP", må du ikke koble fra, ta ut kabelen eller slå av NX501E før oppdateringen er fullført.

Denne delen av oppdateringen tar ca. to minutter å utføre.

<b>2-6.</b> Når du ser at statuslinjen for oppdatering viser fremgangen til

2-7. Når du ser at statuslinjen for oppdatering viser fremgangen til MCU, må du ikke koble fra, ta ut kabelen eller slå av NX501E før oppdateringen er fullført.

Denne delen av oppdateringen tar ca. ett minutt å utføre.

<b>2-7.</b> Når du ser at statuslinjen for oppdatering viser fremgangen til MCU, må du ikke koble fra, ta ut kabelen eller slå av NX501E før oppdateringen er fullført.
Denne delen av oppdateringen tar ca. ett minutt å utføre.

2-8. Når "APP" og "MCU" er ferdig oppdatert, blir du bedt om å justere kalibreringen for berøringsskjermen.

Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere berøringsskjermen på riktig måte ved å berøre trådkorset (+) med fingertuppen eller en pekepenn for berøringsskjermer.

<b>2-8.</b> Når

2-9. Når du har fullført trinnene for kalibrering av berøringsskjermen, berører du skjermen på et tilfeldig sted for å gå ut av kalibreringsmodus.

<b>2-9.</b> Når du har fullført trinnene for kalibrering av berøringsskjermen, berører du skjermen på et tilfeldig sted for å gå ut av kalibreringsmodus.

2-10. Slå av NX501E ved å holde nede volumknappen til NX501E slår seg av.

2-11. Mens NX501E er slått av, tar du ut microSD-kortet som inneholder filen "SW_Update".

2-12. Slå på NX501E ved å holde nede volumknappen til NX501E slår seg på.

3. Bekreft resultatet

3-1. Mens NX501E er slått på, trykker du på MENY-knappen som er plassert øverst til venstre på NX501E.

3-2. Trykk på Innstillinger-knappen (berøringspanelknappen nederst på høyre side av skjermen)

3-3. Bla til slutten av Generelt-elementet.

3-4. Trykk på Versjon-knappen (berøringspanelknappen)

3-5. Bekreft følgende versjon:

APP_V:3.9.19_0141_111011

MCU_V:0.2.34_0141_110926

Gå tilbake til toppen av siden


Copyright © Clarion All Rights Reserved.