For brukere av NX700E

Hvis du ønsker å endre nivået på ringe- eller anropsvolumet, justerer du In case you want to change the ringing or calling volume level, adjust the "Mastervolum" eller "Taleveiledningsvolum", som du finner ved å velge Navigering > Meny > Innstillinger > Lyd.

Gå tilbake til toppen av siden


Copyright © Clarion All Rights Reserved.