Clarion og Nokia går sammen om tilkoblet bilteknologi

Clarion Co., Ltd., en verdensleder innen elektronikk og informasjons- og underholdningssystemer for biler, og Nokia Corporation, verdens ledende produsent av mobile enheter, kunngjorde i dag sitt samarbeid om Terminal Mode, en teknologi som vil gjøre det mulig for mobile enheter og informasjonsanlegg i biler å fungere sømløst sammen. Begge selskapene sier at dette samarbeidet vil styrke utviklingen av neste generasjons smarte informasjonsanlegg i biler.

Gjennom dette partnerskapet har Clarion som mål å utvikle smarttelefongrensesnittet som Nokia og Consumer Electronics for Automotive, CE4A, fremmer som bransjestandard, samt å bygge opp en programtjeneste for bilenheter ved hjelp av Ovi Store-programtjenesten fra Nokia. Clarion ønsker også å sette fokus på raskere utvikling og større kommersiell dominans innen bilinformasjonssystemer for markedene i Europa og Nord-Amerika, hvor Nokia har et sterkt nærvær, samt Kina og andre nye markeder.

"Ved å integrere Terminal Mode-teknologien i bilinformasjonssystemer som for eksempel navigasjonssystemene fra Clarion vil vi kunne gi kundene tilgang til et enormt utvalg av programmer og tjenester som er tilgjengelig for smarttelefoner, på bilenheter. Integreringen av bilenheter og smarttelefoner vil gi forbrukerne bedre brukeropplevelser og føre til radikale endringer i bilinformasjonssystemene", sier Tatsuhiko Izumi, konsernsjef i Clarion.

"Gjennom et sterkere samarbeid med Nokia og NAVTEQ, som leverer kartinformasjon til våre navigasjonssystemer på utenlandske markeder, vil det være mulig å utnytte smarttelefonfunksjoner og -tjenester som funksjoner og støttetjenester i bilinformasjonssystemer, for eksempel intelligente transportsystemer (ITS), avanserte førerassistansesystemer (ADAS) og navigasjonskoordinasjon.

"Nokia mener at Terminal Mode, som gjør det mulig å forlenge bruken av både eksisterende og nye tjenester til også å kunne brukes i bilen, er det ideelle grunnlaget for nyskapning i bransjen", sier Vesa Luiro, direktør for Automotive-avdelingen hos Nokia. "Vi har allerede inngått et samarbeid med bilindustrien, og dette partnerskapet med Clarion vil forbedre brukeropplevelsen i bilen ytterligere og gi forbrukerne tilgang til sine favorittjenester på Internett og sine beste smarttelefonprogrammer, uansett hvor de er."


Om Clarion

Clarion ble rangert blant verdens 93 største leverandørene av originalutstyr i Automotive News.

Clarion gikk inn i Hitachi-gruppen som et konsolidert datterselskap i 2007. Clarion, som har vært en internasjonal leder innen elektronikk og informasjonssystemer for biler siden 1940, driver med forskning, utvikling, design, produksjon, salg og markedsføring av underholdnings-, navigasjons-, kommunikasjons- og sikkerhetssystemer for montering og bruk i alle typer kjøretøyer. Clarion har over 10 000 ansatte globalt, med 12 fabrikker i 10 land og markedsførings- og salgskontorer i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Australia. Clarions webadresse er www.clarion.com

Gå tilbake til toppen av siden


Copyright © Clarion All Rights Reserved.