Netherlands

Andere Nederlandse websites

Instructies voor software-update voor NX502E (voor OS)

1. Voorbereiding

1-1. U hebt een lege microSD-kaart nodig met een capaciteit van meer dan 64 MB.

GEBRUIK DE microSD-KAART VOOR DE NAVIGATIE NIET VOOR DEZE UPDATE!!

1-2. Download het bestand "NX502E_OS.zip" vanaf de downloadpagina en sla het op uw computer op.

■NX502E_OS.zip (22,4 MB)

 

1-3.Nadat het downloaden is voltooid, moet u het bestand "NX502E_OS.zip" uitpakken met WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm)

Pak het volgende bestand uit en kopieer vervolgens alle bestanden naar de lege microSD-kaart.

Bestand: Image.bin, CSUPDATE.HK

2. Update uitvoeren

2-1. Schakel de NX502E uit.

2-2. Verwijder de microSD-kaart voor navigatie die momenteel is geplaatst.

Opmerking: de gegevens voor de navigatiekaart staan op de microSD-kaart. Zorg daarom dat u deze microSD-kaart niet verliest.

2-3. Plaats de MicroSD-kaart met de software-update (die u in stap 1-3 hebt voorbereid) in de microSD-kaartsleuf.

2-4. Schakel de NX502E in. De software-update wordt nu automatisch gestart.

U moet de NX502E niet loskoppelen, verwijderen of uitschakelen voordat de update is voltooid.

Dit deel van de update duurt ongeveer één minuut.

2-5. Nadat de software-update is voltooid, wordt de NX502E automatisch opnieuw gestart.

2-6. Verwijder de microSD-kaart met de software-update (die u onder stap 1-3 hebt voorbereid).

2-7. Plaats de microSD-kaart voor navigatie terug (die u in stap 2-2 hebt verwijderd).

2-8. Start de NX502E opnieuw.

3. Resultaat bevestigen

3-1. Zorg dat de NX502E is ingeschakeld en druk op de knop MAIN MENU (HOOFDMENU), die te vinden is in de linkerbovenhoek van de NX502E.

3-2. Selecteer de optie "Settings" (Instellingen) in het hoofdmenu.

3-3. Selecteer de optie "Version" (Versie).

3-4. Bevestig dat de volgende softwareversie correct is bijgewerkt.

OS

  • PA01-V2.02.0038.13.15R7

Als uw softwareversies overeenkomen, is de update voltooid.

Naar boven