Netherlands

Andere Nederlandse websites

Compatibiliteit met mobiele telefoons voor VX401E, VZ401E

Deze pagina bevat informatie over de bevestigde connectiviteit van VX401E en VZ401E met diverse merken mobiele telefoons.

  • De lijst met telefoons is niet uitputtend en bevat alleen de geteste proefexemplaren. Als een telefoon niet wordt vermeld, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat deze niet werkt.
  • De resultaten zijn verkregen door fabriektests onder bepaalde omstandigheden. Daadwerkelijke resultaten kunnen afwijken wanneer de producten worden gebruikt onder andere omstandigheden en in andere omgevingen.
  • De lijst meldt alleen de resultaten van het testen, maar garandeert geen connectiviteit.
  • Voor informatie over de bediening van de mobiele telefoon raadpleegt u de bijbehorende documentatie.
  • Als de achternaam meer dan 9 tekens lang is, is het niet mogelijk de categorie van het telefoonnummer weer te geven.


Yes (Ja): Beschikbaar

No (Nee): Niet beschikbaar

-: Geen functie

*1 De beltoon van de mobiele telefoon kan niet via de luidspreker worden weergegeven.
*2 Registratie vanuit de navigatie is niet beschikbaar. Registreer vanaf de mobiele telefoon.
*3 Het gehele telefoonboek kan niet in één keer worden overgedragen.
*4 Het is niet mogelijk om slechts één vermelding over te dragen.
*5 De mobiele telefoon moet worden bediend nadat A2DP is verbonden.
*6 Verbinding maken vanuit de navigatie is mogelijk niet beschikbaar. Maak verbinding vanaf de mobiele telefoon.
*7 Correcte registratie vanuit de navigatie is mogelijk niet beschikbaar.
*8 Correcte registratie vanaf de telefoon is mogelijk niet beschikbaar.
*9 Mogelijk kan de telefoon de oproep niet behouden als de Bluetooth-koppeling wordt verbroken tijdens een uitgaande/inkomende oproep via de navigatie.
*10 Mogelijk wordt het profiel automatisch verbonden, zelfs als de verbinding door de telefoon wordt verbroken.
*11 HFP wordt mogelijk niet automatisch opnieuw verbonden, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*12 Mogelijk is bellen via de navigatie niet beschikbaar, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*13 Mogelijk kan de privémodus niet worden gewijzigd in de handsfree modus via de navigatie.
*14 Mogelijk kan het nummer van de inkomende oproep niet correct worden weergegeven.
*15 De beltoon is mogelijk niet beschikbaar.
*16 Mogelijk wordt de Bluetooth-koppeling niet tot stand gebracht als de telefoon is vergrendeld.
*17 Mogelijk gaan er gegevens verloren wanneer het gehele telefoonboek wordt overgedragen.
*18 Mogelijk wordt de afspeelmodus beëindigd als de Bluetooth-koppeling wordt verbroken.
*19 Mogelijk is automatisch afspelen zelfs niet mogelijk als Bluetooth opnieuw wordt verbonden.
*20 Mogelijk zijn de opties Temporary Stop (Tijdelijk onderbreken), Stop (Stoppen), Track up (Volgende track), FF (Doorspoelen), Track down (Vorige track) en FB (Terugspoelen) niet beschikbaar.
*21 Mogelijk slaat het geluid soms over. Dit kunt u verbeteren door de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
*22 A2DP kan mogelijk niet opnieuw verbinding maken, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*23 De bedieningsknop van de navigatie is mogelijk niet beschikbaar.
*24 DUN-gegevensoverdracht op de mobiele telefoon is wellicht op geen enkel scherm beschikbaar, behalve op het wachtscherm.
*25 Mogelijk is er geen geluid hoorbaar wanneer Bluetooth automatisch opnieuw verbinding maakt. Verbind het profiel handmatig opnieuw.
*26 Mogelijk zijn uitgaande oproepen niet beschikbaar, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon.
*27 Mogelijk kunnen de mobiele telefoon en het apparaat geen verbinding met elkaar maken.
*28 Mogelijk kan er geen verbinding worden gemaakt met het DUN-profiel. Mogelijk wordt er verbinding gemaakt met het DUN-profiel wanneer u tracks afspeelt via A2DP.
*29 Mogelijk kan er wegens instabiliteit geen verbinding worden gemaakt met DUN.
*30 Mogelijk wordt de verbinding met A2DP verbroken wanneer u de toets "STOP" aanraakt.
*31 Mogelijk kunnen er geen inkomende/uitgaande/beantwoorde oproepen of uitgaande beltoon worden weergegeven als het profiel automatisch wordt verbonden bij een inkomende/uitgaande/beantwoorde oproep.
*32 Mogelijk kan er niet automatisch verbinding met HFP worden gemaakt wanneer de telefoonboekoverdracht wordt beëindigd of geannuleerd. Maak handmatig opnieuw verbinding.
*33 Mogelijk kan er geen uitgaande oproep tot stand worden gebracht vanuit de geschiedenis met gekozen oproepen, de geschiedenis met ontvangen oproepen of de geschiedenis met gemiste oproepen.
*34 Mogelijk kan er geen uitgaande oproep tot stand worden gebracht vanuit telefoonboeken.
*35 De geschiedenis met gekozen oproepen, de geschiedenis met ontvangen oproepen en de geschiedenis met gemiste oproepen worden gecombineerd. Deze kunnen niet afzonderlijk worden overgebracht.
*36 Er is geen informatie meer beschikbaar in de geschiedenis met gemiste oproepen.
*37 Mogelijk kan het telefoonboek niet worden overgedragen/gedownload, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*38 Mogelijk kan de oproepgeschiedenis niet worden gedownload, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*39 Mogelijk zijn de tekens vervormd, afhankelijk van het type tekencodering.
*40 Als u de verbinding met de audio-gateway verbreekt, wordt in de navigatie mogelijk nog steeds het verbindingspictogram weergegeven.
*41 Het afspelen van muziek in de navigatie wordt mogelijk niet hervat na een onderbrekende oproep. Mogelijk wordt ook de timer niet weergegeven.
*42 Mogelijk mislukt de verbinding soms; probeer het dan opnieuw.
*43 De Bluetooth-verbinding is mogelijk onstabiel en hindert het gebruik.
*44 Mogelijk is er ruis of slaat het geluid over tijdens oproepen.
*45 Mogelijk klinken de lage tonen zwak.
*46 Mogelijk loopt het systeem soms vast; start de auto opnieuw voor een normale werking.
*47 Mogelijk kan de categorie niet worden weergegeven of het nummer niet worden overgedragen, afhankelijk van de categorie-instelling van het nummer.
*48 Mogelijk wordt er automatisch verbinding gemaakt zonder dat u de PIN-code hoeft in te voeren.
*49 Mogelijk wordt muziek automatisch afgespeeld op de mobiele telefoon wanneer er een verbinding is.
*50 Mogelijk kan de oproepgeschiedenis niet worden overgedragen.
*51 Mogelijk is spraakgestuurd bellen niet mogelijk.
*52 De gegevens gaan mogelijk verloren of kunnen niet correct worden geregistreerd wanneer het telefoonboek of de oproepgeschiedenis wordt gesynchroniseerd.
*53 De tweede oproep wordt mogelijk niet ondersteund.
*54 Het nummer van de tweede oproep kan niet worden weergegeven.
*55 Een inkomende oproep kan mogelijk niet worden beantwoord of geweigerd.
*56 Het nummer van de inkomende oproep kan niet worden weergegeven.
*57 Er kan geen uitgaande oproep worden gemaakt vanaf de mobiele telefoon.
*58 Er kan geen kiestoon worden verzonden.
*59 Een nummer kan niet opnieuw worden gekozen.
*60 Mogelijk kan niet van de handsfree modus naar de privémodus of van de privémodus naar de handsfree modus worden geschakeld.
*61 Mogelijk wordt het geluid gedempt wanneer u de een nummertoets aanraakt om een kiestoon te verzenden.
*62 Overdracht naar het telefoonboek op de SIM wordt niet ondersteund.

Naar boven