NX700E compatibiliteit mobiele telefoons

Deze pagina voorziet u van informatie over bevestigde connectiviteit van NX700E met diverse merken mobiele telefoons.

  • De lijst met mobiele telefoons is niet volledig en vertegenwoordigt alleen de geteste toestellen. Wanneer een mobiele telefoon niet op de lijst voorkomt, wil dat niet per se zeggen dat het niet werkt.
  • De resultaten werden verkregen door te testen onder bepaalde omstandigheden in de fabriek. De werkelijke resultaten kunnen variëren wanneer de toestellen onder afwijkende omstandigheden worden gebruikt.
  • Deze lijst vermeldt alleen de testresultaten; connectiviteit kan niet worden gegarandeerd.
  • Raadpleeg de bij de mobiele telefoon meegeleverde documentatie voor informatie over de bediening ervan.


Y : Beschikbaar

N : Niet beschikbaar

- : Geen functie

*1 De beltoon van de mobiele telefoon kan niet via de luidspreker worden weergegeven.
*2 De verbinding kan niet vanaf het navigatiesysteem tot stand worden gebracht. Breng de verbinding tot stand vanaf de mobiele telefoon.
*3 Alle telefoonboekgegevens kunnen niet in één keer worden overgedragen.
*4 Enkelvoudige telefoonboekgegevens kunnen niet worden overgedragen.
*5 De telefoon moet worden bediend nadat een A2DP verbinding (audio streaming) is gemaakt.
*6 De verbinding kan wellicht niet vanaf het navigatiesysteem tot stand worden gebracht. Breng de verbinding tot stand vanaf de mobiele telefoon.
*7 De verbinding kan wellicht niet correct vanaf het navigatiesysteem tot stand worden gebracht.
*8 De verbinding kan wellicht niet correct vanaf de mobiele telefoon tot stand worden gebracht.
*9 Het is wellicht niet mogelijk de gespreksverbinding in stand te houden wanneer de Bluetooth verbinding wordt verbroken als u via het navigatiesysteem belt of gebeld wordt.
*10 Het profiel maakt wellicht automatisch verbinding, zelfs nadat de verbinding door de mobiele telefoon is verbroken.
*11 HFP (het handsfree profiel) maakt wellicht niet automatisch opnieuw verbinding, afhankelijk van de omstandigheden van de mobiele telefoon en het autoradiosysteem.
*12 Nummerkiezen vanaf het navigatiesysteem is wellicht niet mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden van de mobiele telefoon en het autoradiosysteem.
*13 Het is wellicht niet mogelijk om vanaf het navigatiesysteem over te schakelen van hands-on naar handsfree bellen.
*14 Nummerweergave werkt mogelijk niet correct.
*15 Wellicht is geen beltoon beschikbaar.
*16 De Bluetooth verbinding wordt mogelijk niet tot stand gebracht wanneer de mobiele telefoon is vergrendeld.
*17 Bij overdracht van alle telefoonboekgegevens kan gegevensverlies optreden.
*18 Wanneer de Bluetooth verbinding wordt verbroken, kan de weergavestand worden uitgeschakeld.
*19 Automatische weergave is wellicht niet mogelijk, zelfs niet nadat de Bluetooth verbinding is hersteld.
*20 (Pauze, stop, volgende track, vooruitspoelen, vorige track en terugspoelen zijn wellicht niet beschikbaar.)
*21 Het kan voorkomen dat het geluid overslaat. Mogelijk kan dit worden verholpen door de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
*22 Het is wellicht niet mogelijk een A2DP verbinding (het audio streaming profiel) te herstellen, afhankelijk van de omstandigheden van de mobiele telefoon en het autoradiosysteem.
*23 Mogelijk is de bedieningstoets van het navigatiesysteem niet beschikbaar.
*24 Het profiel voor DUN gegevensoverdracht (inbelnetwerken) op de mobiele telefoon is wellicht op geen enkel scherm beschikbaar, behalve op het wachtscherm.
*25 Mogelijk wordt er geen geluid weergegeven nadat de Bluetooth verbinding automatisch is hersteld. Breng de verbinding met het profiel nogmaals handmatig tot stand.
*26 Bellen is wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de omstandigheden van de mobiele telefoon.
*27 Het is wellicht niet mogelijk te bellen naar, of gebeld worden vanaf een andere mobiele telefoon.
*28 Een verbinding met een DUN profiel (inbelnetwerken) is wellicht niet mogelijk. Mogelijk wordt een DUN verbinding gemaakt als u A2DP gebruikt voor audio streaming.
*29 Een verbinding met een DUN profiel (inbelnetwerken) is door instabiliteit wellicht niet mogelijk.
*30 De A2DP verbinding (audio streaming) kan worden verbroken als u op de "STOP" toets drukt.
*31 Het is wellicht niet mogelijk een beltoon of een scherm voor een binnenkomend, uitgaand of beantwoord gesprek weer te geven als het profiel automatisch verbinding maakt wanneer u belt of gebeld wordt.
*32 Wellicht is geen automatische verbinding met HFP (het handsfree profiel) mogelijk nadat de overdracht van telefoonboekgegevens is voltooid of geannuleerd. Herstel de verbinding handmatig.
*33 Wellicht is het niet mogelijk te bellen vanuit de lijsten met recent gekozen nummers, recent ontvangen oproepen en recent gemiste oproepen.
*34 Wellicht is het niet mogelijk te bellen vanuit het telefoonboek.
*35 De lijsten van recent gekozen nummers, recent ontvangen oproepen en recent gemiste oproepen staan door elkaar. Ze kunnen niet afzonderlijk worden overgedragen.
*36 Er blijft een informatie achter in de lijst met recent gemiste oproepen.
*37 Overdracht/download van het telefoonboek is wellicht niet mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden van de mobiele telefoon en het autoradiosysteem.
*38 Overdracht/download van de lijst met gesprekken is wellicht niet mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden van de mobiele telefoon en het autoradiosysteem.
*39 Er kunnen vreemde tekens voorkomen, afhankelijk van de gebruikte tekenset.
*40 Het telefoonboek van de SIM-kaart wordt niet ondersteund.
*41 De naam in het gedownloade/overgedragen telefoonboek kan een verkeerde zijn.
*42 Een met de mobiele telefoon ontvangen SMS-bericht kan handmatig naar het autoradiosysteem worden overgedragen.
*43 De verbinding kan tijdens download van een SMS-bericht instabiel worden.
*44 Het downloaden van een SMS-bericht is wellicht niet mogelijk.
*45 Naam- en nummerweergave werken mogelijk niet correct.
*46 Bij binnenkomende gesprekken kan de verbinding instabiel worden.
*47 De DTMF-functie (toonkiezen) wordt niet ondersteund.
*48 Tijdens binnenkomende gesprekken kan het handsfree audiosignaal soms wegvallen.
*49 Als u met iPhone belt en vrijwel onmiddellijk weer ophangt, kan het soms voorkomen dat de TEL-toets of het bronkeuzescherm niet goed functioneert.
In dat geval moet de resetknop van de NX700E worden ingedrukt. Na het indrukken van de resetknop moet de verbinding met de iPhone worden hersteld.
*50 Als u de motor van de auto afzet terwijl u in gesprek bent of gebeld wordt, kan het soms voorkomen dat het gesprek of de oproep wordt verbroken.
In dat geval moet de resetknop van de NX700E worden ingedrukt. Na het indrukken van de resetknop moet de verbinding met de iPhone worden hersteld.
*51 De telefoon wordt mogelijk opnieuw opgestart wanneer de set vraagt om telefoonboeken of sms-berichten te downloaden.
*52 Het is niet mogelijk om de verbinding te verbreken vanaf de set.
*53 Mogelijk duurt het circa 5 seconden voordat de beltoon klinkt bij een inkomende oproep.
*54 Mogelijk duurt het circa 5 seconden voordat het scherm voor inkomende oproepen wordt weergegeven bij een inkomende oproep.

Naar boven