Netherlands

Andere Nederlandse websites

Compatibiliteit met mobiele telefoons voor CZ501E, CZ301E, FZ501E

Deze pagina bevat informatie over de bevestigde connectiviteit van CZ501E, CZ301E en FZ501E met diverse merken mobiele telefoons.

  • De lijst met telefoons is niet uitputtend en bevat alleen de geteste proefexemplaren. Als een telefoon niet wordt vermeld, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat deze niet werkt.
  • De resultaten zijn verkregen door fabriektests onder bepaalde omstandigheden. Daadwerkelijke resultaten kunnen afwijken wanneer de producten worden gebruikt onder andere omstandigheden en in andere omgevingen.
  • De lijst meldt alleen de resultaten van het testen, maar garandeert geen connectiviteit.
  • Voor informatie over de bediening van de mobiele telefoon raadpleegt u de bijbehorende documentatie.

Opmerking over het overbrengen van het telefoonboel

  • Mogelijk is normale weergave niet beschikbaar wanneer een telefoonboek andere letters dan alfanumerieke tekens bevat.
  • Afhankelijk van het telefoonnummer zelf kan de overdracht naar het telefoonboek mogelijk mislukken.
  • Een nummer en naam kunnen mogelijk niet normaal worden overdragen als het telefoonnummer begint met "00". Het nummer wordt dan overgedragen met "+" in plaats van "00" aan het begin.
  • Mogelijk kan de categorie van het telefoonnummer niet worden overgebracht, afhankelijk van de instelling van de categorie.
  • Als de achternaam meer dan 9 tekens lang is, is het niet mogelijk de categorie van het telefoonnummer weer te geven.


Y (J): Beschikbaar

N: Niet beschikbaar

-: Geen functie

*1 De vooraf ingestelde beltoon in de ingestelde navigatie/audio klinkt in plaats van de beltoon van de mobiele telefoon.
*2 Registratie vanuit de navigatie is niet beschikbaar. Registreer vanaf de mobiele telefoon.
*3 Het gehele telefoonboek kan niet in één keer worden overgedragen.
*4 Er kan niet slechts één vermelding worden overgedragen.
*5 De mobiele telefoon moet worden bediend nadat A2DP is verbonden.
*6 Mogelijk kan er geen verbinding worden gemaakt vanuit de navigatie. Maak verbinding vanaf de mobiele telefoon.
*7 Correcte registratie vanuit de navigatie is mogelijk niet beschikbaar.
*8 Correcte registratie vanaf de telefoon is mogelijk niet beschikbaar.
*9 Mogelijk kan de telefoon de oproep niet behouden als de Bluetooth-koppeling wordt verbroken tijdens een uitgaande/inkomende/beantwoorde oproep in de navigatie.
*10 Mogelijk wordt het profiel automatisch verbonden, zelfs als de verbinding door de telefoon wordt verbroken.
*11 HFP/A2DP wordt mogelijk niet automatisch opnieuw verbonden, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid. Maak handmatig opnieuw verbinding.
*12 Mogelijk is bellen via de navigatie niet beschikbaar, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*13 Mogelijk kan de privémodus niet via de navigatie worden gewijzigd in de handsfree modus.
*14 Mogelijk kan het nummer van de inkomende oproep niet correct worden weergegeven.
*15 De beltoon is mogelijk niet beschikbaar.
*16 Mogelijk wordt de Bluetooth-koppeling niet tot stand gebracht als de telefoon is vergrendeld.
*17 Mogelijk gaan er gegevens verloren wanneer het gehele telefoonboek wordt overgedragen.
*18 Mogelijk wordt de afspeelmodus beëindigd als de Bluetooth-koppeling wordt verbroken.
*19 Mogelijk blijft de muziek onderbroken nadat er opnieuw verbinding is gemaakt of na een onderbrekende oproep.
*20 Mogelijk zijn de opties Temporary Stop (Tijdelijk onderbreken), Stop (Stoppen), Track up (Volgende track), FF (Doorspoelen), Track down (Vorige track) en FB (Terugspoelen) niet beschikbaar.
*21 Mogelijk slaat het geluid soms over. Dit kunt u verbeteren door de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
*22 A2DP kan mogelijk niet opnieuw verbinding maken, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*23 De bedieningsknop van de navigatie is mogelijk niet beschikbaar.
*24 DUN-gegevensoverdracht op de mobiele telefoon is wellicht op geen enkel scherm beschikbaar, behalve op het wachtscherm.
*25 Mogelijk is er geen geluid hoorbaar wanneer Bluetooth automatisch opnieuw verbinding maakt. Verbind het profiel handmatig opnieuw.
*26 Mogelijk zijn uitgaande oproepen niet beschikbaar, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon.
*27 Mogelijk kunnen de mobiele telefoon en het apparaat geen verbinding met elkaar maken.
*28 Mogelijk kan er geen verbinding worden gemaakt met het DUN-profiel. Mogelijk wordt er verbinding gemaakt met het DUN-profiel wanneer u tracks afspeelt via A2DP.
*29 Mogelijk kan er wegens instabiliteit geen verbinding worden gemaakt met DUN.
*30 Mogelijk wordt de verbinding met A2DP verbroken wanneer u de toets "STOP" aanraakt.
*31 Mogelijk kunnen er geen inkomende/uitgaande/beantwoorde oproepen of uitgaande beltoon worden weergegeven als het profiel automatisch wordt verbonden bij een inkomende/uitgaande/beantwoorde oproep.
*32 Mogelijk kan er niet automatisch verbinding met HFP worden gemaakt wanneer de telefoonboekoverdracht wordt beëindigd of geannuleerd. Maak handmatig opnieuw verbinding.
*33 Mogelijk kan er geen uitgaande oproep tot stand worden gebracht vanuit de geschiedenis met gekozen oproepen, de geschiedenis met ontvangen oproepen of de geschiedenis met gemiste oproepen.
*34 Mogelijk kan er geen uitgaande oproep tot stand worden gebracht vanuit telefoonboeken.
*35 De geschiedenis met gekozen oproepen, de geschiedenis met ontvangen oproepen en de geschiedenis met gemiste oproepen worden gecombineerd. Deze kunnen niet afzonderlijk worden overgebracht.
*36 Er is geen informatie meer beschikbaar in de geschiedenis met gemiste oproepen.
*37 Mogelijk kan het telefoonboek niet worden overgedragen/gedownload, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*38 Mogelijk kan de oproepgeschiedenis niet worden gedownload, afhankelijk van de toestand van de mobiele telefoon of de audio-eenheid.
*39 Mogelijk zijn de tekens vervormd, afhankelijk van het type tekencodering.
*40 Als u de verbinding met de audio-gateway verbreekt, wordt in de navigatie mogelijk nog steeds het verbindingspictogram weergegeven.
*41 Het afspelen van muziek in de navigatie wordt mogelijk niet hervat na een onderbrekende oproep. Mogelijk wordt ook de timer niet weergegeven.
*42 Mogelijk mislukt de verbinding soms; probeer het dan opnieuw.
*43 De Bluetooth-verbinding is mogelijk onstabiel en hindert het gebruik.
*44 Mogelijk is er ruis of slaat het geluid over tijdens oproepen.
*45 Mogelijk klinken de lage tonen zwak.
*46 Mogelijk loopt het systeem soms vast; start de auto opnieuw voor een normale werking.
*47 Mogelijk kan de categorie niet worden weergegeven of het nummer niet worden overgedragen, afhankelijk van de categorie-instelling van het nummer.
*48 Mogelijk wordt er automatisch verbinding gemaakt zonder dat u de PIN-code hoeft in te voeren.
*49 Mogelijk wordt muziek automatisch afgespeeld op de mobiele telefoon wanneer er een verbinding is.
*50 Bediening van navigatie/audio is niet mogelijk.
*51 Geschiedenis van ontvangen oproepen wordt niet ondersteund.
*52 Geschiedenis van gekozen oproepen wordt niet ondersteund.
*53 Als u de verbinding met de audio-gateway verbreekt, wordt in de audio-gateway mogelijk nog steeds het verbindingspictogram weergegeven.
*54 Mogelijk is soms de stem niet hoorbaar wanneer u een inkomende oproep beantwoordt tijdens het afspelen van muziek. Start de auto opnieuw om de normale werking te herstellen.

Naar boven