Voor gebruikers van de NX501E

[NX501E] Instructie voor software-update

1. Voorbereiding

1-1. U hebt een lege MicroSD-kaart nodig met een capaciteit van meer dan 128 MB.

(U kunt de 8G Micro SD-kaart die werd meegeleverd bij de NX501E, niet gebruiken. Als u dit wel doet, vervalt uw garantie en moet u een vervangende kaart aanschaffen.)

1-2. Download het bestand '20111011_NX501E.zip' van de downloadpagina en sla het op uw computer op.

Download het bestand '20111011_NX501E.zip' (circa 33,2 MB)

1-3. Nadat de download is voltooid, moet u het bestand '20111011_NX501E.zip' uitpakken met WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm ).

Er wordt een map met de naam 'SW_Update' gemaakt. Kopieer het bestand 'SW_Update' vervolgens naar de lege MicroSD-kaart.

2. Update uitvoeren

2-1. Schakel de NX501E uit door de volumeknop ingedrukt te houden totdat de uit NX501E staat.

2-2. Terwijl de NX501E is uitgeschakeld, verwijdert u de MicroSD-kaart die zich momenteel in de MicroSD-kaartsleuf bevindt.

Vervolgens plaatst u de MicroSD-kaart met het bestand 'SW_Update' in de MicroSD-kaartsleuf.

2-3. Terwijl de MicroSD-kaart met het bestand 'SW_Update' in de NX501E is geplaatst, drukt u de volumeknop in totdat de NX501E wordt ingeschakeld.

2-4. De NX501E begeleidt u nu door het updateproces. Raak de optie 'PRESS HERE TO UPDATE' (Druk hier om een update uit te voeren) aan.

<b>2-4.</b> De NX501E begeleidt u nu door het updateproces. Raak de optie 'PRESS HERE TO UPDATE' (Druk hier om een update uit te voeren) aan.

2-5. Raak de optie 'OK' aan.

<b>2-5.</b> Raak de optie 'OK' aan.

2-6. Wanneer u de statusbalk ziet waarin de voortgang van de 'APP'-update wordt weergegeven, mag u de NX501E niet loskoppelen of uitschakelen voordat de update is voltooid.

Dit deel van de update duurt ongeveer twee minuten.

<b>2-6.</b> Wanneer u de statusbalk ziet waarin de voortgang van de 'APP'-update wordt weergegeven, mag u de NX501E niet loskoppelen of uitschakelen voordat de update is voltooid.
Dit deel van de update duurt ongeveer twee minuten.

2-7. Wanneer u de statusbalk ziet waarin de voortgang van de MCU-update wordt weergegeven, mag u de NX501E niet loskoppelen of uitschakelen voordat de update is voltooid.

Dit deel van de update duurt ongeveer een minuut.

<b>2-7.</b> Wanneer u de statusbalk ziet waarin de voortgang van de MCU-update wordt weergegeven, mag u de NX501E niet loskoppelen of uitschakelen voordat de update is voltooid.
Dit deel van de update duurt ongeveer een minuut.

2-8. Wanneer de update van 'APP' en 'MCU' is voltooid, wordt u gevraagd om 'Touch Screen Calibration' (IJking aanraakscherm) aan te raken.

Volg de instructies op het scherm om het aanraakscherm correct te ijken door het draadkruis (+) met uw vingertop te volgen of door een digitale pen voor een aanraakscherm te gebruiken.

<b>2-8.</b> Wanneer de update van 'APP' en 'MCU' is voltooid, wordt u gevraagd om 'Touch Screen Calibration' (IJking aanraakscherm) aan te raken.
Volg de instructies op het scherm om het aanraakscherm correct te ijken door het draadkruis (+) met uw vingertop te volgen of door een digitale pen voor een aanraakscherm te gebruiken.

2-9. Nadat u de stappen voor het ijken van het aanraakscherm hebt voltooid, raakt u het scherm op een willekeurige plaats aan om de ijking af te sluiten.

<b>2-9.</b> Nadat u de stappen voor het ijken van het aanraakscherm hebt voltooid, raakt u het scherm op een willekeurige plaats aan om de ijking af te sluiten.

2-10. Schakel de NX501E uit door de volumeknop ingedrukt te houden totdat de NX501E uit staat.

2-11. Terwijl de NX501E is uitgeschakeld, verwijdert u de MicroSD-kaart met het bestand 'SW_Update'.

2-12. Schakel de NX501E in door de volumeknop ingedrukt te houden totdat de NX501E aan staat.

3. Resultaat bevestigen

3-1. Terwijl de NX501E is ingeschakeld, drukt u op de knop 'MENU' in de linkerbovenhoek van de NX501E.

3-2. Druk op de instelknop (knop rechtsonder op het aanraakscherm)

3-3. Blader naar het einde van het item 'General' (Algemeen).

3-4. Druk op de knop 'Version' (Versie) (knop op het aanraakscherm)

3-5. Bevestig de volgende versies.

APP_V:3.9.19_0141_111011

MCU_V:0.2.34_0141_110926

Naar boven


Copyright © Clarion All Rights Reserved.