Lithuania

CZ302E / EG / ER programinės įrangos naujinimas

Ši programinė įranga pataiso tokias problemas:

*sutrikimus jungiantis „Bluetooth“ ryšiu,

*garso lygio sutrikimus prijungus „iPod“ / „iPhone“.

DĖMESIO

*Prieš naujindami patikrinkite savo įrenginio programinės įrangos versiją.

Žr. dalį „3. Rezultato tikrinimas“ toliau.

Nereikia naujinti įrenginio, jei programinė įranga atitinka toliau nurodytą.

・Jei programinės įrangos versija yra „VM-0322-1E“ ir „VS-0100“.

Pvz., jei jūsų įrenginio programinės įrangos versija yra „VM-0116-1E“, naudokite naujinį „CZ302EMCU.BIN“.

Jei įrenginio programinės įrangos versija yra „VM-0322-1E“, naujinti nereikia.

*Neišjunkite įrenginio naujinimo metu.

*Nenaudokite įrenginio, kol jis naujinamas.

*Atnaujinus įrenginį iš anksto nustatyti radijo dažniai, garso nuostatos ir atmintyje išsaugotos reguliavimo nuostatos išvalomos.

Prieš naujindami įrašykite visus atmintyje saugomus duomenis.

1. Pasiruošimas

1.1. Atsisiuntimas

Atsisiųskite failą „update_tool for CZ302E.zip“.

Failas yra suglaudintas „Zip“ algoritmu ir prieš kopijuodami į USB atmintinę turėsite jį išskleisti kompiuteryje.

■ update_tool for CZ302E.zip

Išskleidus šį failą aplanke „update_tool for CZ302E“ rodomi penki failai.

*CZ302EMCU.BIN (193kB)

*CDROM.bin (604kB)

*boot.bin (35kB), updater.plf (143kB), firmware.plf(1,615kB)

 

2. Naujinimas

1) Nukopijuokite failą „CDROM.bin“ iš kompiuterio į tuščią USB atmintinę.

2) Įjungę įrenginį įkiškite USB atmintinę į įrenginio USB lizdą. Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas užrašas „SERVO UPG“.

3) Palaukite ir NEIŠJUNKITE įrenginio, kol jis automatiškai nebus paleistas iš naujo.

4) Atjunkite USB atmintinę nuo įrenginio. Ištrinkite visus failus iš USB atmintinės.

5) Paspauskite ĮJUNGTI / IŠJUNGTI.

6) Nukopijuokite failą „CZ302EMCU.bin“ iš kompiuterio į tuščią USB atmintinę.

7) Įjungę įrenginį įkiškite USB atmintinę į įrenginio USB lizdą. Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas užrašas „MCU UPG“.

8) Palaukite ir NEIŠJUNKITE įrenginio, kol jis automatiškai nepersijungs į radijo režimą.

9) Naujinimas baigtas. Patikrinkite įrenginio programinės įrangos versiją.

10) Nukopijuokite failus „boot.bin“, „updater.plf“ ir „firmware.plf“ iš kompiuterio į tuščią USB atmintinę.

11) Įjungę įrenginį įkiškite USB atmintinę į įrenginio USB lizdą.

Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas užrašas „FILE1  ***%“ (***=0 to 100).

Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas užrašas „FILE2  ***%“ (***=0 to 100).

Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas užrašas „FILE3  ***%“ (***=0 to 100).

12) Palaukite ir NEIŠJUNKITE įrenginio, kol jis automatiškai nepersijungs į radijo režimą.

13) Naujinimas baigtas. Patikrinkite įrenginio programinės įrangos versiją.

3. Rezultato tikrinimas

1) Įjunkite įrenginį.  Derinimo režimu paspauskite rankenėlę „VOL“ ir išankstinės nuostatos mygtuką „6“.

2) Patikrinkite, ar versija yra „VM-0322-1E“.

3) Įdėkite bet kokį CD diską. CD / MP3 režimu paspauskite rankenėlę „VOL“ ir išankstinės nuostatos mygtuką „6“.

4) Patikrinkite, ar versija yra „VS-0100“.

5) Pasirinkite AUX REŽIMĄ. AUX režimu paspauskite rankenėlę „VOL“ ir išankstinės nuostatos mygtuką „2“.

6) Patikrinkite, ar versija yra „SW01.19.10“.

Grįžti į puslapio viršų