Lithuania

CZ201E / CZ201EG / CZ201ER programinės įrangos naujinimas

Ši programinė įranga pataiso tokias triktis:

*atminties ištrynimą perjungus diapazoną derinimo režimu,

**.m4v vaizdo failų atkūrimo triktis naudojant 3-osios kartos „iPod nano“.

DĖMESIO

*Prieš naujindami patikrinkite savo įrenginio programinės įrangos versiją.

Žr. dalį „3. Rezultato tikrinimas“ toliau.

Nereikia naujinti įrenginio, jei programinė įranga atitinka toliau nurodytas sąlygas.

・Jei programinės įrangos versija yra naujesnė nei „VM-0106“.

・Jei programinės įrangos versija yra naujesnė nei „VS-0093“.

Pvz., jei jūsų įrenginio programinės įrangos versija yra „VM-0104“ ir „VS-0095“, naudokite naujinį „CZ501MCU, bet nereikia naujinti naujiniais „AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs“ arba „AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs“.

*Neišjunkite įrenginio naujinimo metu.

*Neatlikite jokių veiksmų įrenginiu, kol jis naujinamas.

*Atnaujinus įrenginį iš anksto nustatytos radijo stotys, garso nuostatos ir atmintyje išsaugotos reguliavimo nuostatos išvalomos.

Prieš naujindami įrašykite visas atmintyje saugomas nuostatas.

1. Pasiruošimas

1.1. Atsisiuntimas

Atsisiųskite failą „update_tool for CZ201E.zip“.

Failas yra suglaudintas „Zip“ algoritmu ir prieš kopijuodami į USB atmintinę turėsite jį išskleisti kompiuteryje.

■update_tool for CZ201E.zip (1 626 KB)

Išskleidus šį failą aplanke „update_tool for CZ201E“ rodomi trys failai.

*CZ501MCU.BIN (128 KB)

*AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs (1 577 KB)

*AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs (1 577 KB)

 

2. Naujinimas

1) Nukopijuokite failą „CZ501MCU.BIN“ iš kompiuterio į tuščią USB atmintinę.

2) Įjungę įrenginį įkiškite USB atmintinę į įrenginio USB lizdą. Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas užrašas „MCU UPG.“.

3) Palaukite ir NEIŠJUNKITE įrenginio, kol jis automatiškai nebus paleistas iš naujo.

4) Atjunkite USB atmintinę nuo įrenginio. Ištrinkite visus failus iš USB atmintinės.

Įspėjimas

Prieš naujindami patikrinkite įrenginio programinės įrangos versiją.

1) Įjunkite įrenginį.

2) Įdėkite bet kokį CD diską (perjunkite į CD / MP3 režimą).

3) Paspauskite rankenėlę „VOL“ ir išankstinės nuostatos mygtuką „6“.

4) Ekrane bus rodoma „VS-XXXX“ arba „VS-XXXX-MX“.

Jei programinės įrangos versija yra „VS-XXXX“, reikia kopijuoti failą „AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs“.

Jei programinės įrangos versija yra „VS-XXXX-MX“, reikia kopijuoti failą „AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs“.

Pvz., jei programinės įrangos versija yra „VS-0090“, reikia kopijuoti failą „AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs“.

Jei programinės įrangos versija yra „VS-0090-MX“, reikia kopijuoti failą „AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs“.

5) Nukopijuokite failą „AUDIO_v2x_V93_CZ501_101125_00_375K.mcs“ arba „AUDIO_v2x_V93_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs“ iš kompiuterio į tuščią USB atmintinę.

6) Įjungę įrenginį įkiškite USB atmintinę į įrenginio USB lizdą. Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas užrašas „SERVO UPGRADING“.

7) Palaukite ir NEIŠJUNKITE įrenginio, kol jis automatiškai nepersijungs į radijo režimą.

8) Naujinimas baigtas. Patikrinkite įrenginio programinės įrangos versiją.

3. Rezultato tikrinimas

1) Įjunkite įrenginį. Derinimo režimu paspauskite rankenėlę „VOL“ ir išankstinės nuostatos mygtuką „6“.

2) Patikrinkite, ar versija yra „VM-0106“.

3) Įdėkite bet kokį CD diską. CD / MP3 režimu paspauskite rankenėlę „VOL“ ir išankstinės nuostatos mygtuką „6“.

4) Patikrinkite, ar versija yra „VS-0093“ arba „VS-0093-MX“.

Grįžti į puslapio viršų