Lithuania

Pranešimas vartotojams, turintiems gamykloje arba pardavėjo įrengtą įrangą.

Kontaktinė informacija vartotojams, turintiems gamykloje arba pardavėjo įrengtą įrangą.

Gaminiai sukonstruoti ir pagaminti konkretiems automobiliams. Paklausimus prašom pateikti savo vietiniam automobilių gamintojo atstovui.

Paklausimai dėl remonto ir patikrų.

Prašom kreiptis į „Clarion“ aptarnavimo centrą.

Grįžti į puslapio viršų