Lithuania

2009 Daugialypės Terpės Įrenginys (NX509E)

  • Šiuose įrenginiuose paprasto valdymo veiksenos nėra.

*1 3 klaida (skaitymo klaida) atsiranda tada, kai FF (persukimo pirmyn) arba FB (persukimo atgal) mygtukas paspaudžiamas dainos pradžioje arba pabaigoje.
Jei taip nutinka, šį mygtuką atleiskite.

*2 Vaizdo įrašams atkurti reikalingas CCA723 arba CCA748.

*3 Vaizdo įrašų neįmanoma valdyti naudojantis pagrindinio įrenginio jutikliniu pulteliu.

*4 Nuotraukų ar vaizdo įrašų rodymas neįmanomas.

*5 5 klaida (USB identifikavimo klaida) gali atsirasti tada, kai užvedamas variklis arba įjungiamas ar išjungiamas priedų maitinimas prietaisui esant prijungtam. Atlikite „iPod“ atstatą šiai problemai pašalinti.

*6 Jei dainų pavadinimai yra kinų kalba, ekranas gali išsijungti arba gali tapti aktyvi pristabdymo veiksena, kai toks pavadinimas išrenkamas MENIU -> GROJARAŠTIS.

*7 Neįmanoma leisti „On-The-Go“ grojaraščių. Juos galima leisti sinchronizavus su „iTunes“.

*8 Prijungus prie „Clarion“ gaminių, „iPod“ ekrane gali pasirodyti užrašas „Accessary Connected“.

*9 Neįmanoma leisti grojaraščių. Pakartotinai prijunkite „iPod“, kad įvyktų atstata.

*10 Sustabdykite „iPod“ veikimą prieš prijungdami prie „Clarion“ gaminių.

*11 Sumanieji grojaraščiai neveikia.

*12 Funkcija „Trick Play“ gali neveikti.

*13 Vaizdo įrašas negalimas, nes mygtukas „Video“ „Clarion“ gaminiuose nerodomas.

*14 Vaizdo įrašo atkūrimo funkcija negalima.

*15 Kartojimo ir atsitiktinio leidimo funkcijos gali neveikti.

*16 Simbolių, kurie yra kitokie nei angliškos raidės ir skaičiai, rodymui taikomi apribojimai. Tokiu atveju rodoma „*“.

*17 Paprasto valdymo veiksenos nėra.

*18 Jei prijungiamas žaidžiant žaidimus arba visoms dainoms pritaikius maišymo veikseną, veikimas gali būti nestabilus.
Jei veikimas nestabilus, išjunkite ir vėl įjunkite variklį. Jei „iPod“ ekranas užstringa, atlikite „iPod“ atstatą.

*19 Pasitaiko atvejų, kai atvaizdavimas būna neteisingas – tai priklauso nuo naudojimo aplinkybių.

*20 Vaizdo įrašų, televizijos programų, filmų leidimo ir kitos vaizdo funkcijos neveikia. Naudokite tik muzikos leidimo veikseną.

*21 Baterijos įkrovimo funkcija neveikia.

*22 Reikalingas CCUIPOD2.

*23 Reikalingas CCUIPOD3.

*24 Reikalingas EA1251B.

* Funkcija PICTURE yra ne visuose modeliuose.

Grįžti į puslapio viršų