Lithuania

2009 pagrindinis prietaisas (CZ509E, CZ209E, CX609E, CMV1, CMD6, FZ709E, FZ409E)

  • Funkcija „PICTURE“ yra ne visuose modeliuose
  • Duomenų šaltinio įrenginys („Clarion“ įrenginys) negali atkurti vaizdo įrašų iš „Apple“ gaminių su „Lightning“ jungtimi (pvz., „iPhone5“), nes ši jungtis yra be vaizdo išvesties.

*1 3-ji klaida (nuskaitymo klaida) rodoma tuomet, kai garso takelio pradžioje arba pabaigoje paspaudžiamas mygtukas FF (greito pasukimo į priekį) arba mygtukas FB (greito atsukimo atgal).
Jeigu taip atsitiktų, atleiskite šį mygtuką.

*2 Vaizdo įrašams atkurti reikalingas kabelis CCA723.

*3 Vaizdo įrašų negalima valdyti, naudojant pagrindinio įrenginio lietimui jautrų ekraną.

*4 Nuotraukos arba vaizdo įrašai negali būti rodomi.

*5 5-ji klaida (USB atpažinimo klaida) gali įvykti prijungimo metu paleidus paieškos sistemą arba įjungus ar išjungus kintamosios srovės maitinimą. Įjunkite „iPod“ iš naujo, kad būtų išspręsta problema.

*6 Leidžiant garso takelius, kurių pavadinimai yra sukurti kinų kalba, ekranas gali išsijungti ir, pasirinkus pavadinimą iš MENU (meniu)-> PLAYLIST (grojaraštis), gali būti įjungtas pristabdymo režimas.

*7 „On-The-Go" (aktyvūs) grojaraščiai negali būti paleisti. Jie gali būti leidžiami atlikus sinchronizaciją su „iTunes“.

*8 Prijungus „Clarion" gaminius, „iPod" ekrane rodomas pranešimas „Accessory Connected" (prijungtas priedas).

*9 Grojaraščiai negali būti leidžiami. Norėdami atitaisyti, atjunkite ir vėl prijunkite „iPod“.

*10 Prieš prijungdami „Clarion“ gaminius, išjunkite „iPod“.

*11 „Smart Playlists“ (intelektualieji grojaraščiai) nepalaikomi.

*12 Funkcija „Trick Play" gali neveikti.

*13 Nėra vaizdo, nes „Clarion" gaminiuose nerodomas mygtukas „Video" (vaizdo įrašas).

*14 Vaizdo peržiūros funkcijos nėra.

*15 Pakartojimo ir leidimo atsitiktine tvarka funkcijos gali neveikti.

*16 Ne angliškų raidžių ir skaičių rodymas yra ribotas. Tokiu atveju ekrane rodoma „*".

*17 Paprasto valdymo režimo nėra.

*18 Gaminys gali veikti nestabiliai, jei jis prijungiamas žaidimo metu, arba paleidus maksimaliai leidžiamų dainų kiekį, dainos gali būti sumaišomos.
Jei aparatas veikia nestabiliai, išjunkite jį ir vėl įjunkite. Jei „iPod“ monitorius užšalęs, paleiskite prietaisą iš naujo.

*19 Šioje situacijoje monitoriaus parodymai gali būti klaidingi.

*20 Vaizdo peržiūra / televizijos programos / filmai / kitos funkcijos nepalaikomos. Prašome naudoti tik muzikos režimą.

*21 Baterijos įkrovimas nepalaikomas.

*22 reikia CCUIPOD2.

*23 reikia CCUIPOD3.

*24 reikia EA1251B.

*25 Atkuriant „AudioBook“ failus negalima leisti paskesnio arba ankstesnio skyriaus.

*26 Atkuriant „AudioBook“ failus garsas skamba per greitai.

*27 Jei prijungiama kito šaltinio režimu, o tada perjungiama į USB / „iPod“ režimą, gali būti neatpažintas. Junkite USB / „iPod“ režimu.

*28 Jei prijungiama ne USB / „iPod“ režimu, baterija neįkraunama.

*29 Paprastuoju muzikos valdymo režimu gali nepavykti atkuriamo kūrinio įprastai persukti pirmyn arba atgal, arba perjungti paskesnio ar ankstesnio kūrinio.

*30 Paprastuoju valdymo režimu gali nepavykti atkuriamo kūrinio prasukti pirmyn arba atgal, arba perjungti paskesnio ar ankstesnio kūrinio.

*31 Norint atkurti vaizdo įrašus reikalingas monitorius ir kabelis.

Grįžti į puslapio viršų