Lithuania

2006 arba senesnės versijos CeNET pagrindinis prietaisas

*1 3 klaida (nuskaitymo klaida) rodoma tuomet, jeigu garso takelio pradžioje arba pabaigoje paspaudžiamas mygtukas FF (greito pasukimo į priekį) arba FB (greito atsukimo atgal). Jeigu taip atsitiktų, atleiskite šį mygtuką.

*2 Vaizdo įrašams atkurti reikalingas kabelis CCA723. Vaizdo įrašus galima valdyti, naudojant „Clarion“ gaminių lietimui jautrius ekranus.

*3 Vaizdo įrašų negalima valdyti, naudojant pagrindinio įrenginio lietimui jautrų ekraną.

*4 Nuotraukos arba vaizdo įrašai negali būti rodomi.

*5 5 klaida (USB atpažinimo klaida) gali įvykti prijungimo metu paleidus paieškos sistemą arba įjungus ar išjungus kintamosios srovės maitinimą. Atitaiso „iPod“, kad būtų išspręsta problema.

*6 Leidžiant garso takelius, kurių pavadinimai yra sukurti kinų kalba, ekranas gali išsijungti ir, pasirinkus pavadinimą iš MENU (meniu)-> PLAYLIST (grojaraštis), gali būti įjungtas pristabdymo režimas.

*7 „On-The-Go“ (aktyvūs) grojaraščiai negali būti paleisti. Jie gali būti leidžiami atlikus sinchronizaciją su „iTunes“.

*8 Prijungiant „Clarion“ gaminius, „iPod“ ekrane rodomas pranešimas „Accessary Connected“ (prijungtas priedas).

*9 Grojaraščiai negali būti leidžiami. Norėdami atitaisyti, atjunkite ir vėl prijunkite „iPod“.

*10 Prieš prijungdami „Clarion“ gaminius, išjunkite „iPod“.

*11 „Smart Playlists“ (intelektualieji grojaraščiai) nepalaikomi.

*12 Funkcija „Trick Play“ gali neveikti.

*13 Nėra vaizdo, nes „Clarion“ gaminiuose nerodomas mygtukas „Video“ (vaizdo įrašas).

*14 „Smart Playlists“ (intelektualieji grojaraščiai) nepalaikomi.

*15 Pakartojimo ir leidimo atsitiktine tvarka funkcijos gali neveikti.

*16 Ne angliškų raidžių ir skaičių rodymas yra ribotas. Tokiu atveju ekrane rodoma „*“.

Grįžti į puslapio viršų