NX501E naudotojams

[NX501E] Programinės įrangos naujinimo instrukcija

1. Pasiruošimas

1-1. Reikės tuščios „MicroSD“ kortelės, kurios talpa didesnė nei 128 MB.

(Negalite naudoti „8G Micro SD“ kortelės, kurią gavote kartu su NX501E. Jei taip padarysite, garantija nustos galioti ir turėsite pirkti kitą kortelę.)

1-2. Atsisiųskite failą „20111011_NX501E.zip“ iš siuntinių puslapio ir išsaugokite jį kompiuteryje.

Atsisiųsti failą „20111011_NX501E.zip“ (apie 33,2 MB)

1-3. Atsisiuntę turėsite išarchyvuoti failą „20111011_NX501E.zip“ programa „WinZip“ (http://www.winzip.com/downwz.htm ).

Bus sukurtas aplankas pavadinimu „SW_Update“. Nukopijuokite failą „SW_Update“ į tuščią „MicroSD“ kortelę.

2. Naujinimas

2-1. Išjunkite NX501E, spausdami garsumo rankenėlę, kol NX501E išsijungs.

2-2. Išjungę NX501E, išimkite „MicroSD“ kortelę, esančią „MicroSD“ kortelių lizde.

Tada įdėkite į „MicroSD“ kortelių lizdą kortelę, kurioje yra failas „SW_Update“.

2-3. Įdėję į NX501E „MicroSD“ kortelę, kurioje yra failas „SW_Update“, paspauskite ir palaikykite garsumo rankenėlę, kol NX501E įsijungs.

2-4. NX501E pateiks instrukcijas, kaip atlikti naujinimą. Palieskite parinktį „PRESS HERE TO UPDATE“ (paspauskite čia, jei norite naujinti).

<b>2-4.</b> NX501E pateiks instrukcijas, kaip atlikti naujinimą. Palieskite parinktį „PRESS HERE TO UPDATE“ (paspauskite čia, jei norite naujinti).

2-5. Palieskite parinktį „OK“ (gerai).

<b>2-5.</b> Palieskite parinktį „OK“ (gerai).

2-6. Kai būsenos juostoje bus rodoma „APP“ naujinimo eiga, neatjunkite ir neišjunkite NX501E, kol naujinimas nebaigtas.

Ši naujinimo dalis truks apie dvi minutes.

<b>2-6.</b> Kai būsenos juostoje bus rodoma „APP“ naujinimo eiga, neatjunkite ir neišjunkite NX501E, kol naujinimas nebaigtas.
Ši naujinimo dalis truks apie dvi minutes.

2-7. Kai būsenos juostoje bus rodoma MCU naujinimo eiga, neatjunkite ir neišjunkite NX501E, kol naujinimas nebaigtas.

Ši naujinimo dalis truks apie vieną minutę.

<b>2-7.</b> Kai būsenos juostoje bus rodoma MCU naujinimo eiga, neatjunkite ir neišjunkite NX501E, kol naujinimas nebaigtas.
Ši naujinimo dalis truks apie vieną minutę.

2-8. Kai „APP“ ir „MCU“ naujinimas baigsis, ekrane pasirodys raginimas sukalibruoti jutiklinį ekraną.

Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų ir tinkamai sukalibruokite jutiklinį ekraną, liesdami kryžiuką (+) piršto galu arba naudodami rašiklį jutikliniam ekranui.

<b>2-8.</b> Kai „APP“ ir „MCU“ naujinimas baigsis, ekrane pasirodys raginimas sukalibruoti jutiklinį ekraną.
Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų ir tinkamai sukalibruokite jutiklinį ekraną, liesdami kryžiuką (+) piršto galu arba naudodami rašiklį jutikliniam ekranui.

2-9. Baigę jutiklinio ekrano kalibravimą palieskite ekraną bet kurioje vietoje ir išeikite iš jutiklinio ekrano kalibravimo.

<b>2-9.</b> Baigę jutiklinio ekrano kalibravimą palieskite ekraną bet kurioje vietoje ir išeikite iš jutiklinio ekrano kalibravimo.

2-10. Išjunkite NX501E, spausdami garsumo rankenėlę, kol NX501E išsijungs.

2-11. Išjungę NX501E, išimkite „MicroSD“ kortelę, kurioje yra failas „SW_Update“.

2-12. Įjunkite NX501E, spausdami garsumo rankenėlę, kol NX501E įsijungs.

3. Patikrinkite rezultatą

3-1. Įjungę NX501E paspauskite mygtuką „MENU“ (meniu), esantį viršutiniame kairiajame NX501E kampe.

3-2. Paspauskite mygtuką „Setting“ (nuostata) (jutiklinio skydelio mygtukas apatiniame dešiniajame ekrano kampe)

3-3. Slinkite iki elemento „General“ (bendroji informacija) pabaigos.

3-4. Palieskite mygtuką „Version“ (versija) (mygtukas jutikliniame skydelyje)

3-5. Patikrinkite, ar versija yra tokia:

APP_V:3.9.19_0141_111011

MCU_V:0.2.34_0141_110926

Grįžti į puslapio viršų


Copyright © Clarion All Rights Reserved.