Europe [Vállalati információk]

  1. Főoldal
  2. About Clarion
  3. A vezetőség üzenete

A vezetőség üzenete

elnök

Jelenlétünk megalapozása egy bővített szolgáltatásokkal rendelkező és biztonságosabb gépjármű-vezetői társadalomban

Mivel a piaci feltételek jelentős mértékű megváltozása várható, mi a Clarionnál átalakítjuk üzleti portfóliónkat „járműfedélzeti információs megoldások szolgáltatójaként” járulva hozzá egy bővített szolgáltatásokkal rendelkező és biztonságosabb gépjármű-vezetői társadalomhoz. Az autóiparban a vállalati környezet jelentős változáson megy keresztül, beleértve az IT és más szektorokból érkező új piaci szereplőket, valamint a megnövekedett ügyféligényeket a vezetést támogató rendszerek, például az automatikus vezetés és parkolás iránt. Ebben a vállalati környezetben a Clarion kulcsfontosságú növekedési területként az intelligens biztonsági üzletág és az ügyfeleink számára a kapcsolódást lehetővé tevő kapcsolatszolgáltatási üzletág megerősítésére koncentrál. Azáltal, hogy alapvető technológiáinkat kombináljuk ezekkel az üzletágakkal, megőrizzük vezető szerepünket világviszonylatban a rendszermegoldások nyújtása terén.

Mindegyik piac jellemzőinek teljes megértésével mi a Clarionnál megerősítjük globális piaci jelenlétünket megbízható és értékes partnerként, ezáltal tovább növelve marketing és technológiai képességeinket, hogy tökéletesíthessük az emberek, a hang és az információ közötti interfészt – amely a Clarion globális termékfejlesztési kezdeményezéseinek a lényege –, és arra törekszünk, hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk ügyfeleinknek.

Egyesített erőfeszítéssel és a „Mi vagyunk a Clarion” szellemében, valamint a Hitachi csoport tagjaként továbbra is felvállaljuk vállalati társadalmi felelősségeinket, és végül a növekedés globális vállalati jelenlétet és a társadalom számára nélkülözhetetlen vállalatot eredményez.

Járműfedélzeti eszközök gyártójából járműfedélzeti információs szolgáltatóvá alakulás

A Clarionnak drasztikus változásokon keresztülmenő piaci környezettel kell szembesülnie. Szembe fogunk nézni a gyorsan változó piaci feltételek jelentette kihívásokkal, és üzleti modellünket gyors tempóban adaptáljuk és fejlesztjük. A Clarion járműfedélzeti eszközök gyártójából egy olyan vállalattá válik, amely elkötelezett az összekapcsolt autós navigációs és multimédia-rendszerek mellett, egyre nagyobb hangsúlyt helyezve a gépjárművek felhőalapú információs hálózati szolgáltatásaira (szoftverek és szolgáltatások) és az intelligens biztonsági rendszerekre, valamint fokozottan szem előtt tartva a biztonsági és kényelmi szempontokat.

Értéknövelt termékeket és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek valóban összekötnek, és lehetővé teszik, hogy ügyfeleink bármikor és optimalizált formában érhessék el azt a sokféle információt, amelyre mindennapi életükhöz szükségük van. Olyan megoldásokat nyújtunk, amelyek biztonságosan és megbízható módon gazdagítják életüket.

A járművek, emberek és a környezet által igényelt információkat összefüggően kezeljük, és maximális értéket nyújtunk minden egyes ügyfelünknek a biztonság és kényelem terén. Ezek azok a dolgok, amelyeket a Clarion biztosítani fog egy átfogó információkezelési megoldás és egy optimalizált felhasználói felület egyidejű fejlesztésével és ezek összekapcsolásával, hogy ügyfeleink részére különlegesen vonzó értéket teremtsünk. Ezenkívül a Clarion továbbra is ki fogja használni a jövőbeli fejlesztésekben rejlő korlátlan lehetőségeket, többek között az energiagazdálkodás révén járulva hozzá a társadalmi infrastruktúra fejlesztéséhez a környezeti terhelés csökkentése céljából.

Egy igazán globális vállalat tevékenységei

A Clarion öt régióra osztja globális működését, ezek: Japán, az amerikai kontinens (Észak-/Közép/Dél-Amerika), Európa, Kína és Ázsia/Óceánia. Mindegyik régió saját átfogó adminisztratív funkcióval rendelkezik, amelyhez tartoznak a marketing, a fejlesztés, a gyártás és az értékesítés. Mindegyik régiót továbbra is optimális termékekkel és szolgáltatásokkal látjuk el, szervesen kombinálva a megfelelő földrajzi, ügyfél- és termékfunkciókat.

Hozzájárulás egy fenntartható társadalom létrehozásához

A globális felmelegedés egyike a legfontosabb környezetvédelmi problémáknak, amellyel bolygónk szembesült, és hatásai nemzeti határokat nem ismerő módon érvényesülnek, egyre gyorsuló ütemben. Mivel a Földön hirtelen bekövetkező környezeti változások történnek, és mivel mi fenntartható, újrafeldolgozáson alapuló társadalmat próbálunk megvalósítani, a környezetvédelmi intézkedések jelentősége a vállalati felelősségvállalás terén szintén növekszik.

A Clarionnál ezek a környezetvédelmi problémák a vezetés kulcsfontosságú problémái, és a Clarion környezetgazdálkodási tervét globális méretekben valósítjuk meg, ugyanakkor a környezetgazdálkodási tevékenységeket külföldön is támogatjuk. Mivel szeretnénk megvalósítani azon vágyainkat, hogy olyan „vállalat legyünk, amelyet tényleg kedvel és nagyra értékel a társadalom”, a globális környezetvédelmi megfontolások és tevékenységek, mint amilyenek ezek is, kritikus fontosságúak lesznek vállalatunk számára.

A részvényeseinknek

Ügyfeleinknek A társadalom változásának és a technológiai folyamatos fejlődésnek megfelelően gyorsan felismerjük ügyfeleink igényeit, hogy számukra a legutóbbi újításokat magukban foglaló, különleges termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy folyamatosan olyan termékeket és szolgáltatásokat hozzunk létre, amelyek igazi ügyfél-elégedettséget eredményeznek, és gazdagítják ügyfeleink mindennapi életét.

Részvényeseinknek A Clarion célja, hogy még erősebb vállalattá alakuljon. Folyamatosan fejlődünk, és ambiciózus célokat tűzünk magunk elé képességeink további fejlesztése érdekében.

Beszállítóinknak és üzleti partnereinknek A teljes Clarion csoport számára alapvető fonrtosságú a vállalat új kulcsfontosságú fejlesztése, a „gépjárművekhez készült felhőalapú információs hálózati szolgáltatás”, amely a járműfedélzeti információs eszközöket egészíti ki. Mivel a piaci környezet, a globalizáció és a technológiai fejlődés mind hozzájárul annak a világnak a felgyorsult fejlődéséhez, amelyben élünk, a lehető leggyorsabban cselekszünk, hogy az optimalizált vállalati struktúra révén meg tudjunk felelni az új kihívásoknak. A Clarion továbbra is törekszik a kreatív gondolkodásra és a gyors cselekvésre.

Munkavállalóinknak A Clarion csak akkor lesz sikeres, ha minden egyes munkatársunk magáénak tudja a vállalat értékeit, és a maximális teljesítményt nyújtja. Ennek megvalósítása érdekében olyan környezet létrehozására törekszünk, amelyben úgy érezheti, hogy „Nagyon büszke vagyok rá, hogy én is része vagyok a Clarion vállalatnak!”


Szinergia létrehozása a Hitachi csoport átfogó erejének kihasználásával

A Hitachi csoport tagjaként a Clarion többféle szinergikus együttműködésben is részt vesz.

Szorosan együttműködünk a Hitachi Information & Telecommunications Systems Company vállalattal, amelynek az információs technológiai platformok területén szerzett bőséges tapasztalata és szaktudása hozzájárul a „Smart Access” elnevezésű, felhőalapú jármű-információs szolgáltatás nyújtásához.

Ezenkívül szorosan együttműködünk a vezetésvezérlő rendszerek terén nagy piaci részesedéssel büszkélkedő Hitachi Automotive System, Ltd. vállalattal, amellyel új érték létrehozásán fáradozunk a járműinformációk és a Clarion járműfedélzeti eszközeinek kombinálásával, hogy ügyfeleink vezetési élménye még nagyobb biztonsággal társuljon.

A Hitachi, Ltd. rendkívül fejlett K+F létesítményekkel rendelkezik. A Hitachi előrehaladott kutatási eredményeinek és a Clarion termékeinek, többek között az intelligens biztonsági termékekben használt (kamerákkal kompatibilis) képfelismerő technológiának az integrációjával a Clarion egyértelmű versenyelőnyre tett szert a világszínvonalú termékek bevezetése terén.


  1. Főoldal
  2. About Clarion
  3. A vezetőség üzenete

Főoldal