Croatia

Upute za softversko ažuriranje uređaja NX502E (za OS)

1. Priprema

1-1.Potrebna vam je prazna microSD kartica s kapacitetom većim od 64 MB.

ZA OVO AŽURIRANJE NE UPOTREBLJAVAJTE microSD KARTICU ZA NAVIGACIJU!!

1-2.Preuzmite datoteku "NX502E_OS.zip" sa stranice za preuzimanja i spremite je na računalo

■NX502E_OS.zip (22,4 MB)

 

1.3. Nakon dovršetka preuzimanja trebat ćete raspakirati datoteku "NX502E_OS.zip" rabeći WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm )

Izdvojite sljedeću datoteku, a zatim kopirajte sve datoteke na praznu microSD karticu.

Datoteke: Image.bin, CSUPDATE.HK

2. Ažuriranje

2-1.Isključite napajanje uređaja NX502E.

2-2.Uklonite trenutačno umetnutu microSD karticu za navigaciju.

Napomena: Podaci navigacijskih karata nalaze se na microSD kartici. Pripazite da ne izgubite ili ne zametnete ovu microSD karticu.

2-3.Umetnite MicroSD karticu koja sadrži softversko ažuriranje pripremljeno u koraku 1-3 u utor za microSD karticu.

2-4.Uključite napajanje uređaja NX502E. Softversko ažuriranje automatski će se pokrenuti.

Ne odspajajte uređaj, ne prekidajte vezu i ne isključujte NX502E prije dovršetka ažuriranja.

Za dovršetak ovog dijela ažuriranja potrebna je otprilike jedna minuta.

2-5.Nakon softverskog ažuriranja NX502E će se automatski ponovno pokrenuti.

2- 6.Uklonite microSD karticu koja sadrži softversko ažuriranje pripremljeno u koraku 1-3.

2-7.Ponovno umetnite microSD karticu za navigaciju koju ste uklonili u koraku 2-2.

2-8.Ponovno pokrenite NX502E.

3. Potvrda rezultata

3-1.Kada je NX502E uključen, pritisnite tipku MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK) koja se nalazi u gornjem lijevom kutu uređaja NX502E.

3-2.Odaberite opciju "Settings" (Postavke) na glavnom izborniku.

3-3.Odaberite opciju "Version" (Verzija).

3-4.Provjerite je li sljedeća verzija softvera uspješno ažurirana:

OS

  • PA01-V2.02.0038.13.15R7

Ako su vam verzije softvera jednake, ažuriranje je uspješno dovršeno.

Povrat na vrh stranice