Croatian [Informacije o proizvodima]

KAMERA ZA VOŽNJU UNATRAG

CC4100E

CC4100E
Kompaktna automatska kamera u boji sa zaštitnim kućištem
 Tehnologija CMOS senzora
 Vodoravni kut gledanja od 130 stupnjeva
 Okomiti kut gledanja od 99 stupnjeva
 Automatska kontrola pojačanja (eng. Auto Gain Control (AGC))
 Automatski balans bijele boje
 Zrcalna slika
 Priložen je nagibno-zakretni nosač
 Kompaktni priključak
 Izrađeno kao hermetički zatvorena jedinica
 Radni raspon temperatur: od -20 °C do +60 °C
  1. Početno
  2. Proizvodi za poslovnu upotrebu
  3. Komercijalni vizualni sustavi
  4. CC4100E
  5. Istaknuto

Početna stranica