Za korisnike uređaja NX501E

[NX501E] Uputa za ažuriranje softvera

1. Priprema

1-1. Trebat će vam prazna MicroSD kartica kapaciteta većeg od 128 MB.

(Ne možete upotrijebiti Micro SD karticu od 8 GB koju ste dobili s uređajem NX501E. Ako to učinite, izgubit ćete pravo na jamstvo i morat ćete kupiti zamjensku karticu.)

1-2. Sa stranice za preuzimanja preuzmite datoteku "20111011_NX501E.zip" i spremite je na računalo.

Preuzmi datoteku "20111011_NX501E.zip" (oko 33,2 MB)

1-3.Po završetku preuzimanja raspakirajte datoteku "20111011_NX501E.zip" pomoću aplikacije WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm ).

Izradit će se će mapa naziva "SW_Update". Potom kopirajte datoteku "SW_Update" na praznu MicroSD karticu.

2. Ažuriranje

2-1. Isključite NX501E držeći tipku za regulaciju glasnoće pritisnutu dok se NX501E ne isključi.

2-2. Dok je NX501E isključen, izvadite MicroSD karticu koja se trenutno nalazi u utoru za MicroSD karticu.

Potom u taj utor utaknite MicroSD karticu s datotekom "SW_Update".

2-3. Kada je MicroSD kartica koja sadrži datoteku "SW_Update" u uređaju NX501E, pritisnite tipku za regulaciju glasnoće i držite je pritisnutu dok se NX501E ne uključi.

2-4. NX501E će vas potom provesti kroz postupak ažuriranja. Dodirnite opciju "PRESS HERE TO UPDATE" (ZA AŽURIRANJE PRITISNITE OVDJE).

<b>2-4.</b> NX501E će vas potom provesti kroz postupak ažuriranja. Dodirnite opciju

2-5. Dodirnite opciju "OK" (U REDU).

<b>2-5.</b> Dodirnite opciju

2-6. Dok traka sa statusom ažuriranja pokazuje tijek ažuriranja stavke "APP", ne odvajajte NX501E s električne mreže, ne odspajajte ga i ne isključujte dok se ažuriranje ne dovrši.

Za dovršetak ovog dijela ažuriranja trebat će otprilike dvije minute.

<b>2-6.</b> Dok traka sa statusom ažuriranja pokazuje tijek ažuriranja stavke

2-7. Dok traka sa statusom ažuriranja pokazuje tijek ažuriranja MCU-a, ne odvajajte NX501E s električne mreže, ne odspajajte ga i ne isključujte dok se ažuriranje ne dovrši.

Za dovršetak ovog dijela ažuriranja trebat će otprilike jedna minuta.

<b>2-7.</b> Dok traka sa statusom ažuriranja pokazuje tijek ažuriranja MCU-a, ne odvajajte NX501E s električne mreže, ne odspajajte ga i ne isključujte dok se ažuriranje ne dovrši.
Za dovršetak ovog dijela ažuriranja trebat će otprilike jedna minuta.

2-8. Kada se ažuriranje stavki "APP" i "MCU" završi, porukom na zaslonu od vas će se zatražiti da prilagodite kalibraciju dodirnog zaslona.

Slijedite upute na zaslonu da biste pravilno kalibrirali dodirni zaslon dodirujući ciljnik (+) vrhom prsta ili elektroničkom olovkom za dodirni zaslon.

<b>2-8.</b> Kada se ažuriranje stavki

2-9. Nakon što obavite korake za kalibraciju dodirnog zaslona, dodirnite zaslon bilo gdje kako biste izašli iz režima kalibracije dodirnog zaslona.

<b>2-9.</b> Nakon što obavite korake za kalibraciju dodirnog zaslona, dodirnite zaslon bilo gdje kako biste izašli iz režima kalibracije dodirnog zaslona.

2-10. Isključite NX501E držeći tipku za regulaciju glasnoće pritisnutu dok se NX501E ne isključi.

2-11. Dok je NX501E isključen, izvadite MicroSD karticu koja sadrži datoteku "SW_Update".

2-12. Uključite NX501E držeći tipku za regulaciju glasnoće pritisnutu dok se NX501E ne uključi.

3. Potvrda rezultata

3-1. Kada je NX501E uključen, pritisnite tipku MENU (IZBORNIK) smještenu u gornjem lijevom kutu uređaja NX501E.

3-2. Pritisnite tipku Setting (Postavke) (tipka na dnu s desne strane dodirnog zaslona)

3-3. Listajte do kraja stavke General (Opće informacije).

3-4. Pritisnite tipku Version (Verzija) (tipka na dodirnom zaslonu)

3-5. Potvrdite da je navedena sljedeća verzija:

APP_V:3.9.19_0141_111011

MCU_V:0.2.34_0141_110926

Povrat na vrh stranice


Copyright © Clarion All Rights Reserved.