Finland

2009 Päälaitteet (VX709E,VZ709E,VZ509E)

  • Pelkistetty ohjaustila on käytettävissä vain mallille VZ509E.
  • Hallitse iPod nano 1G- ja iPod 5G -laitteita yksinkertaisesti liittämällä iPod ensin sen valinnaisen liitäntäkaapelin avulla ja asettamalla tämän jälkeen Analog / Digital -kytkin Analog-asentoon.

*1 Virhe 3 (lukuvirhe) ilmenee, jos FF (pikakelaus eteenpäin) tai FB (pikakelaus taaksepäin) -painike on painettuna kappaleen alussa tai lopussa.
Jos näin tapahtuu, vapauta painike.

*2 Videoiden katsomiseen tarvitaan CCA723 tai CCA748.

*3 Videoita ei voida ohjata päälaitteen kosketusnäytöllä.

*4 Kuvia tai videoita ei voida näyttää.

*5 Virhe 5 (USB:n tunnistusvirhe) voi ilmetä, jos moottori käynnistetään tai ACC kytketään päälle ja pois yhdistämisen aikana. Korjaa ongelma nollaamalla iPod.

*6 Kappaleiden kohdalla, joiden otsikko on kiinaksi, näyttö saattaa sammua ja taukotila mennä päälle, kun otsikko valitaan kohdasta VALIKKO -> SOITTOLISTA.

*7 "On-The-Go"-soittolistoja ei voida toistaa. Ne voidaan toistaa, kun ne on synkronoitu iTunesin kanssa.

*8 Kun iPod liitetään Clarion-tuotteeseen, iPodin näytössä lukee "Laite liitetty".

*9 Soittolistoja ei välttämättä voida toistaa. Korjaa yhdistämällä iPod uudestaan.

*10 Pysäytä iPod ennen kuin liität sen Clarion-tuotteisiin.

*11 Älykkäitä soittolistoja ei tueta.

*12 "Trick Play"-toiminto ei välttämättä toimi.

*13 Video ei ole käytettävissä, koska "Video"-painike ei näy Clarion-tuotteissa.

*14 Videon toisto ei ole käytettävissä.

*15 Toisto- ja satunnaistoiminnot eivät välttämättä toimi.

*16 Muiden kuin englannin kielen kirjainten ja numeroiden näyttäminen on rajoittunutta. Tässä tapauksessa näytössä näkyy merkki "*".

*17 Pelkistetty ohjaustila ei ole käytettävissä.

*18 Se voi olla epävakaa, jos liitännän aikana pelataan pelejä tai sekoitetaan kaikkia kappaleita.
Jos se on epävakaa, sammuta moottori ja käynnistä uudelleen. Jos iPodin näyttö on jähmettynyt, nollaa iPod uudelleen.

*19 Käytön aikana näyttö ei saata toimia oikein.

*20 Videon/tv-ohjelman/elokuvan toistoa tai muuta videotoimintoa ei tueta. Käytä ainoastaan musiikin toistotilaa.

*21 Pariston latausta ei tueta.

*22 CCUIPOD2 on pakollinen.

*23 CCUIPOD3 on pakollinen.

*24 EA1251B on pakollinen.

*25 Videoiden katsomiseen tarvitaan CCA723 tai CCA748. Äänen ulostulo ei ole kuitenkaan käytettävissä.

* KUVA-toiminto ei ole käytettävissä kaikille malleille.

Palaa sivun alkuun