CZ301E tarkvara värskendamine

See tarkvara teeb paremaks järgmised kõrvalekalded.

*Pärast tuuneri režiimis sagedusala ümberlülitamist mälu kustumine

*Probleemid telefoniraamatu edastamisega Bluetooth-ühenduse korral

ETTEVAATUST

*Enne värskendamise algust kinnitage palun oma seadme tarkvara versioon.

Vt palun jaotist 3 allpool. Kinnitage tulemused.

Kui tarkvara vastab alltoodud tingimustele, siis pole seadme tarkvara vaja värskendada.

・Kui tarkvara versioon on uuem kui "VM-0104".

・Kui tarkvara versioon on uuem kui "VS-0101".

Nt kui selle seadme tarkvara versioon on "VM-0103" ja "VS-0101" peate värskendama seda versiooniga "CZ301EMCU" ning ei pea värskendama versioonidega "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs" või "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs".

*Ärge lülitage värskendamise ajal seadme TOIDET VÄLJA.

*Ärge värskendamise ajal seadmega mingit toimingut sooritage.

*Värskendamise käigus kustutatakse eelseadistatud raadiosagedused, helisätted ja kõik mällu salvestatud häälestuste sätted.

Enne värskendamist salvestage kõik mällu salvestatud sätted.

1.Ettevalmistused

1.1. Allalaadimine

Palun laadige alla faili ”CZ301E.zip värskendamistööriist”.

Fail on zip-tihendatud ja te peate selle enne USB-mäluseadmele kopeerimist arvutis lahti pakkima.

■ CZ301E.zip (1636 kB) värskendamistööriist

Pärast selle faili lahtipakkimist näidatakse ”CZ301E värskendamistööriista” kaustas kolme faili.

*CZ301EMCU.BIN (128 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs (1586 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs (1586 kB)

 

2.Värskendamine

1) Palun kopeerige fail "CZ301MCU.BIN" oma arvutist tühja USB-mäluseadmesse.

2) Kui seadme TOIDE ON SEES, sisestage USB-mäluseade seadme USB-pessa. Seejärel kuvatakse LCD-ekraanile “MCU UPG.”.

3) Palun oodake ja ÄRGE LÜLITAGE TOIDET VÄLJA, kuni seade on end automaatselt lähtestanud.

4) Eemaldage USB-mäluseade seadme küljest. Kustutage USB-mäluseadmelt kõik failid.

Hoiatus

Enne värskendamise algust kontrollige palun oma seadme tarkvara versiooni.

1) Lülitage seadme TOIDE SISSE.

2) Sisestage mingi CD-plaat. (Lülitage sisse CD/MP3-režiim)

3) Vajutage VOL-nuppu ja eelseadistuse nuppu “6”.

4) Ekraanile kuvatakse kas “VS-XXXX” või “VS-XXXX-MX”

Kui tarkvara versioon on “VS-XXXX”,peate kopeerima faili “AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs”.

Kui tarkvara versioon on “VS-XXXX-MX”,peate kopeerima faili “AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs”.

Nt kui servo tarkvara versioon on VS-0090, peate kopeerima faili ”AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs”.

Kui servo tarkvara versioon on VS-0090-MX, peate kopeerima faili ”AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs”.

5) Palun kopeerige fail "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs" või ”AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs” oma arvutist tühja USB-mäluseadmesse.

6) Kui seadme TOIDE ON SEES, sisestage USB-mäluseade seadme USB-pessa. Seejärel kuvatakse LCD-ekraanile “SERVO UPGRADING” (servo värskendamine).

7) Palun oodake ja ÄRGE LÜLITAGE TOIDET VÄLJA, kuni seade on end automaatselt raadiorežiimi lülitanud.

8) Värskendamise lõpetamine. Palun kontrollige oma seadme tarkvara versiooni.

3.Kinnitage tulemus.

1) Palun lülitage seade sisse. Vajutage tuuneri režiimis nuppu VOL ja eelseadistuse nuppu “6”.

2) Kontrollige, kas versioon on ikka "VM-0104".

3) Sisestage ükskõik milline CD. Vajutage CD/MP3-režiimis nuppu VOL ja eelseadistuse nuppu “6”.

4) Kinnitage, kas versioon on ikka "VS-0104" või "VS-0104-MX".

Tagasi lehekülje algusesse