Estonia

2009 Multimeedia lähteüksus (VX709E,VZ709E,VZ509E)

  • Lihtjuhtimise režiim on kasutatav ainult VZ509E jaoks.
  • Et kasutada lihtjuhtimise töörežiimi mudelitega iPod nano 1G ja iPod 5G, on iPod vaja esmalt ühendada lisatud ühenduskaabliga iPod-i jaoks ning seejärel seada nupp Analoog / Digitaalne valiku Analoog peale.

*1 Viga 3 (lugemisviga) juhtub FF (kiire edasikerimine) või FB (kiire tagasikerimine) nupu vajutamisel raja alguses või lõpus.
Kui see juhtub, vabastage nupp.

*2 Video taasesituseks on nõutavad CCA723 või CCA748.

*3 Videot ei ole võimalik juhtida põhiseadme puutepaneelilt.

*4 Piltide või video kuvamine ei ole võimalik.

*5 Viga 5 (USB identifitseerimisviga) võib juhtuda mootori käivitamisel või ACC toite sisse ja välja lülitamisel ühendamise ajal. Probleemi lahendamiseks lähtestage iPod.

*6 Hiinakeelsete pealkirjadega radade korral võib kuvar pealkirja MENU -> PLAYLIST loendist valikul välja lülituda ning sisse lülituda pausi režiim.

*7 Jooksvate ("On-The-Go") playlistide taasesitus ei ole võimalik. Neid on võimalik mängida pärast iTunes’iga sünkroniseerimist.

*8 Ühenduse ajal Clarioni toodetega on iPodi kuvaril tekst "Accessary Connected" (lisaseade ühendatud).

*9 Playlistide esitus võib mitte töötada. Taastamiseks ühendage uuesti iPod.

*10 Palun peatage iPod enne Clarioni toodetega ühendamist.

*11 Smart Playlists (taiplistid) ei ole toetatud.

*12 "Trick Play" (trikkesitus) funktsioon võib mitte töötada.

*13 Video ei ole kasutatav, kuna Clarioni toodetel puudub video-nupp.

*14 Video taasesitus ei ole kasutatav.

*15 Kordamise ja juhusliku valiku funktsioonid võivad mitte töötada.

*16 Inglise tähestikust ja numbritest erinevate sümbolite kuvamisel on teatavad piirangud. Sel juhul kuvatakse "*".

*17 Lihtjuhtimise režiim ei ole kasutatav.

*18 See võib osutuda ebastabiilseks ühendamisel mängude mängimise ajal või maksimaalse laulude vahetamise ajal.
Kui see on ebastabiilne, lülitage mootor korraks välja ja uuesti sisse. iPodi kuva hangumisel lähtestage iPod uuesti.

*19 Teatavates kasutusolukordades võib kuva olla häiritud.

*20 Puudub video taasesituse / teleprogrammide / filmide jt videofunktsioonide toetus. Palun kasutage ainult muusikarežiimi.

*21 Puudub aku laadimise toetus.

*22 Vajalik on CCUIPOD2.

*23 Vajalik on CCUIPOD3.

*24 Vajalik on EA1251B.

*25 Video taasesituseks on nõutavad 25 CCA723 või CCA748. Audioväljund seejuures ei tööta.

* PICTURE-funktsioon ei ole kasutatav kõikides mudelites.

Tagasi lehekülje algusesse