Estonia

2009 Põhiüksus (CZ509E, CZ209E, CX609E, CMV1, CMD6, FZ709E, FZ409E)

  • PICTURE funktsioon ei ole kõikidele mudelitele kättesaadav
  • Multimeedia allikseade (Clarioni seade) pole võimeline esitama Lightning-pistmikuga Apple'i toodete (nt iPhone5) videoid, sest pistmikul puudub videoväljund.

*1 Viga 3 (lugemisviga) esineb, kui loo alguses või lõpus vajutatakse FF (kiiresti edasi kerimine) või FB (kiiresti tagasi kerimine) nuppu.
Kui see juhtub, vabastage nupp.

*2 CCA723 on videofailide taasesitamiseks vajalik.

*3 Videofaile ei saa põhiüksuse puutepaneeli abil juhtida.

*4 Pilte või videoid ei ole võimalik kuvada.

*5 Viga 5 (USB identifitseerimise viga) võib esineda juhul, kui mootor käivitatakse või kui voolu lülitatakse sisse ja välja ajal, mil seade on ühendatud. Probleemi kõrvaldamiseks taaskäivitage iPod.

*6 Kui hiinakeelse pealkirjaga lugu valitakse MENU -> PLAYLIST (Menüü -> Playlist) alt, võib ekraan välja lülituda ja lugu ajutiselt peatuda.

*7 „On-The-Go“ playliste ei ole võimalik mängida. Neid on võimalik mängida pärast iTunesiga sünkroniseerimist.

*8 Clarioni toodetega ühenduses olles kuvatakse iPodi ekraanil „Accessory Connected“ (lisaseade ühendatud).

*9 Playlistid võivad mitte mängida. Palun taasühendage selle taastamiseks iPod.

*10 Palun lülitage iPod välja enne selle ühendamist Clarioni toodetega.

*11 Smart Playlist (intelligentne playlist) funktsiooni ei toetata.

*12 Funktsioon „Trick Play“ võib mitte töötada.

*13 Video ei ole kättesaadav, kuna Clarioni tooted ei kuva „Video“ nuppu.

*14 Video taasesitus ei ole kättesaadav.

*15 Korduse ja juhuslikkuse funktsioonid võivad mitte töötada.

*16 Inglise keele tähtedest ja numbritest erinevate tähemärkide kuvamisel on piirangud. Sel juhul kuvatakse "*".

*17 Simple control (lihtne kasutus) režiim ei ole kättesaadav.

*18 See võib olla ebastabiilne, kui see on ühendatud mängude mängimise ajal või kui kõiki laule segatakse maksimaalse laulude arvuga.
Kui see on ebastabiilne, lülitage palun mootor korraks välja ja siis uuesti sisse. Kui iPodi ekraan on tardunud, palun taaskäivitage iPod uuesti.

*19 Sellises situatsioonis ei pruugi ekraan alati veatu olla.

*20 Video taasesitust / televisiooniprogramme / kino / muid funktsioone ei toetata. Palun kasutage vaid muusika režiimi.

*21 Aku laadimist ei toetata.

*22 Nõutud on CCUIPOD2.

*22 Nõutud on CCUIPOD3.

*24 Nõutud on EA1251B.

*25 AudioBooki taasesitamisel ei ole võimalik kasutada peatükk üles/alla funktsiooni.

*26 AudioBookist esitamisel kõlaks see liiga kiires tempos.

*27 Võimalik, et seda ei tuvastata, kui on ühendatud mõne muu allika režiimis. Lülitage seejärel seade USB/iPod-režiimi. Palun ühendage USB/iPodi režiimis.

*28 See ei lae akut, kui on ühendatud USB/iPod-režiimist erinevas režiimis.

*29 Võimalik, et esitamisel ei saa kasutada FF/FB- (kiiresti edasi/tagasi), lugu üles/alla režiime tavapäraselt, kui seade toimib lihtsas muusikajuhtrežiimis.

*30 Võimalik, et esitamisel ei saa kasutada FF/FB- (kiiresti edasi/tagasi), lugu üles/alla režiime, kui seade toimib lihtsas muusikajuhtrežiimis.

*31 Video esitamiseks on vaja nii monitori kui ka vastavat kaablit.

Tagasi lehekülje algusesse