Estonia

2008 Multimeedia lähteüksus (MAX688RBT, VRX888RBT)

*1 Viga 3 (lugemisviga) esineb, kui loo alguses või lõpus vajutatakse FF (kiiresti edasi kerimine) või FB (kiiresti tagasi kerimine) nuppu. Kui see juhtub, laske nupp lahti.

*2 CCA723 on videofailide taasesitamiseks vajalik.

*3 Videofaile ei saa põhiüksuse puutepaneeli abil kasutada.

*4 Pilte või videoid ei ole võimalik kuvada.

*5 Viga 5 (USB: CD/USB/MP3/WMA RAADIO identifitseerimise viga) võib esineda juhtul, kui mootor käivitatakse või kui voolu lülitatakse sisse ja välja ajal, mil seade on ühendatud. Probleemi kõrvaldamiseks taaskäivitage iPod.

*6 Kui hiinakeelse pealkirjaga lugu valitakse MENU -> PLAYLIST (Menüü -> Taasesitusloend) alt, võib kuva välja lülituda ja lugu ajutiselt peatuda.

*7 „On-The-Go“ taasesitusloendeid ei ole võimalik mängida. Neid on võimalik mängida pärast iTunesiga sünkroniseerimist.

*8 Clarioni toodetega ühenduses olles kuvatakse iPodil „Accessory Connected“ (lisaseade ühendatud).

*9 Taasesitusloendid võivad mitte mängida. Palun taasühendage selle taastamiseks iPod.

*10 Palun seisake iPod enne selle ühendamist Clarioni toodetega.

*11 Smart Playlist (intelligentne taasesitusloend) funktsiooni ei toetata.

*12 „Trick Play“ funktsioon võib mitte töötada.

*13 Video ei ole kättesaadav, kuna Clarioni tooted ei kuva „Video“ nuppu.

*14 Video taasesitus ei ole kättesaadav.

*15 Korduse ja juhuslikkuse funktsioonid võivad mitte töötada.

*16 Inglise keele tähtedest ja numbritest erinevate tähemärkide kuvamisel on piirangud. Sel juhul kuvatakse „*“.

*17 Simple control (lihtne kasutus) režiim ei ole kättesaadav.

*18 See võib olla ebastabiilne, kui see on ühendatud mängude mängimise ajal või kui kõiki laule segatakse maksimaalse laulude arvuga.
Kui see on ebastabiilne, lülitage palun mootor korraks välja ja siis uuesti sisse. Kui iPodi ekraan on tardunud, palun taaskäivitage iPod uuesti.

*19 Sellises situatsioonis ei pruugi ekraan alati veatu olla.

*20 Video taasesitust / televisiooniprogramme / kino / muid funktsioone ei toetata. Palun kasutage vaid muusika režiimi.

*21 Aku laadimist ei toetata.

* PICTURE funktsioon ei ole kõikidele mudelitele kättesaadav

Tagasi lehekülje algusesse