2006 või vanem CeNETi põhiüksus

*1 Viga 3 (lugemisviga) esineb, kui loo alguses või lõpus vajutatakse FF (kiiresti edasi kerimine) või FB (kiiresti tagasi kerimine) nuppu. Kui see juhtub, laske nupp lahti.

*2 CCA723 on videofailide taasesitamiseks vajalik. Videoid saab kontrollida Clarioni toodete puutepaneeli ekraani abil.

*3 Videofaile ei saa põhiüksuse puutepaneeli abil kasutada.

*4 Pilte või videoid ei ole võimalik kuvada.

*5 Viga 5 (USB: CD/USB/MP3/WMA RAADIO identifitseerimise viga) võib esineda juhtul, kui mootor käivitatakse või kui voolu lülitatakse sisse ja välja ajal, mil seade on ühendatud. Probleemi kõrvaldamiseks taaskäivitage iPod.

*6 Kui hiinakeelse pealkirjaga lugu valitakse MENU -> PLAYLIST (Menüü -> Taasesitusloend) alt, võib kuva välja lülituda ja lugu ajutiselt peatuda.

*7 „On-The-Go“ taasesitusloendeid ei ole võimalik mängida. Neid on võimalik mängida pärast iTunesiga sünkroniseerimist.

*8 Clarioni toodetega ühenduses olles kuvatakse iPodil „Accessory Connected“ (lisaseade ühendatud).

*9 Taasesitusloendid võivad mitte mängida. Palun taasühendage selle taastamiseks iPod.

*10 Palun seisake iPod enne selle ühendamist Clarioni toodetega.

*11 Smart Playlist (intelligentne taasesitusloend) funktsiooni ei toetata.

*12 „Trick Play“ funktsioon võib mitte töötada.

*13 Video ei ole kättesaadav, kuna Clarioni tooted ei kuva „Video“ nuppu.

*14 Videod ei ole kättesaadavad.

*15 Korduse ja juhuslikkuse funktsioonid võivad mitte töötada.

*16 Inglise keele tähtedest ja numbritest erinevate tähemärkide kuvamisel on piirangud. Sel juhul kuvatakse „*“.

Tagasi lehekülje algusesse