Clarion ületas selle maailma piirid – Esimesed auto A/V-komponendid kosmoses

Rahvusvahelises orbitaaljaamas paigaldatakse Clarioni DVD multimeediaseade

Kaasaegne autotööstuses kasutatav tehnoloogia hakkab abistama orbitaaljaama meeskonda nii lõdvestumisel kui suhtlemisel

Rahvusvahelise orbitaaljaama (International Space Station, ISS) meeskonnaliikmete ja selles töötavate mitme riigi teadlaste meelelahutuseks valiti välja Clarioni 7-tolline DVD multimeediajaam VRX935VD ja 6-kettaline DVD vahetaja VCZ625 (mõlemad USA turu mudelid). See on esimene kord, kui ISS-l kasutatakse auto A/V komponente.

Rahvusvaheline orbitaaljaam kujutab endast suurt koostööprojekti Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Jaapani, Kanada ja mitme Euroopa riigi osalusel. Vahetuvad kahe- või kolmeliikmelised meeskonnad on selles pidevalt töötanud alates novembrist 2000. Meeskonnaliikmetele maapealsete tingimustega sarnase keskkonna loomiseks otsustas NASA lõdvestumiseks paigaldada DVD mängija. Uuriti mitmeid võimalusi, kuid otsustavaks sai tõsiasi, et ISS akude 12V toitepinge langeb kokku autosüsteemides kasutatavaga ning võimaldab esialgselt autode jaoks väljatöötatud seadmete kasutamist. Pärast maailma suurimate tootjate mitmesuguste toodete rangeid katsetusi valiti välja Clarioni multimeediajaam VRX935VD (asendatud tulevikumudeliga) ja 6-kettaline DVD vahetaja VCZ625 DVD, CD, CD-R/RW, MP3 jt formaatides salvestuste taasesituseks. Määravaks selle otsuse juures sai Clarioni auto DVD mängijate üldtunnustatud töökindlus.

Spetsiaalselt ISS-le paigaldamiseks konstrueeritud plokk

Spetsiaalselt ISS-le paigaldamiseks konstrueeritud plokk

Clarionis väljatöötatud ja mudelites VRX935VD ja VCZ625 kasutatud edasiarendatud autoseadmete tehnoloogiad integreeriti pärast moderniseerimist spetsiaalsesse sisseehitatud moodulisse ISS pardal kasutamiseks. Hetkel ootavad seadmed orbiidile toimetamist Venemaa Kosmoseagentuuri (RSA) Tähelinnaku kompleksis. ISS pardal paigaldatakse seadmed meeskonna eluruumide lähedusse.

VRX935VD

VRX935VD

VCZ625

VCZ625

Mõned sõnad Clarioni arendajatelt

Me oleme ülimalt rahul, et meie rühma poolt väljatöötatud toodete kvaliteet ja töökindlus on leidnud tunnustust sellises suuremahulises rahvusvahelises projektis töötavate tippinseneride poolt. Autokeskkond esitab mitmeid väljakutseid, nagu näiteks kuumus, tolm ja kondensatsioon, mis raskendavad kõrgtehnoloogiliste toodete töökindluse tagamist. Loomulikult ületab kosmos kaugelt selliseid maapealseid tingimusi, kuid nende komponentide kõlblikuks tunnistamine tööks sellises uudses keskkonnas innustab meid juba iseenesest jätkama tööd kõrgkvaliteetsete toodete loomisel.

Clarioni initsiaalidega H.M.I esindatud motoks on inimese mobiilse muusika-meedia liidese ("Human Mobile Music Media Interface") loomine. Me arendame ja turustame oma tooteid üle kogu maailma ning oleme vaimustuses kujutades ette, kuidas need tooted aitavad kaasa rahvusvahelise tähtsusega projektis töötavate mitmete eri riikide kosmonautide ja teadlaste puhke- ja omavahelise suhtlemise võimalustele.

Clarioni initsiaalidega H.M.I esindatud motoks on inimese mobiilse muusika-meedia liidese (

Rahvusvahelise orbitaaljaama üldvaade

http://www.nasa.gov/

Tagasi lehekülje algusesse


Copyright © Clarion All Rights Reserved.