Denmark

NX502E Vejledning til softwareopdatering (for OS)

1.Forberedelse

1-1.Du skal bruge et tomt microSD-kort, med en kapacitet på over 64 MB.

BRUG IKKE NAVIGATIONENS microSD-KORT TIL DENNE OPDATERING!!

1-2.Download filen "NX502E_OS.zip" fra downloadsiden, og gem den på computeren.

■NX502E_OS.zip (22,4 MB)

 

1.3.Når download er færdig, skal du trække filen "NX502E_OS.zip" ud ved hjælp af WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm )

Træk følgende fil ud, og kopier alle filerne til det tomme microSD-kort.

Filer: Image.bin, CSUPDATE.HK

2.Opdatering

2-1.Sluk for NX502E.

2-2.Fjern det navigations-microSD-kort, der aktuelt er indsat.

Bemærk: Navigationskortdata findes på microSD-kortet. Pas på ikke at miste dette microSD-kort.

2-3.Indsæt det microSD-kort, der indeholder softwareopdateringen som forberedt i 1-3 i microSD-kortstikket.

2-4.Tænd for NX502E. Nu starter softwareopdateringen automatisk.

Afbryd ikke eller sluk ikke for NX502E, før opdateringen er fuldført.

Denne del af opdateringen vil tage ca. et minut at gennemføre.

2-5.Når softwareopdateringen er fuldført, vil NX502E automatisk genstarte.

2-6.Fjern det microSD-kort, der indeholder softwareopdateringen som forberedt i 1-3.

2-7.Genindsæt det navigations microSD-kort, der blev fjernet i trin 2-2.

2-8.Genstart NX502E.

3.Bekræft resultatet

3-1. Med NX502E tændt skal du trykke på knappen HOVEDMENU, som findes øverst til venstre på NX502E.

3-2.Vælg muligheden "Indstillinger" i hovedmenuen.

3-3.Vælg valgmuligheden "Version".

3-4.Bekræft, at følgende softwareversion er korrekt opdateret.

OS

  • PA01-V2.02.0038.13.15R7

Hvis dine softwareversioner er de samme, har du gennemført opdateringen korrekt.

Vend tilbage til toppen af siden