Denmark

2011 Multimediekildeenhed (VX401E, VZ401E)

Alle forskellige iPods/iPhone/iPad kaldes i det følgende for "iPod".

Forsigtig ved tilslutning

  • CCA723 eller CCA748 kræves til afspilning af videoindhold.
  • Det er nødvendigt først at oprette forbindelse til iPod med forbindelseskablet til iPod (ekstraudstyr) og så indstille den analoge/digitale omskifter til Analog for at bruge simpel kontroltilstand med iPod nano 1G og iPod 5G.
  • Den er ikke noget problem at bruge, bortset fra når følgende bemærkninger vises "This accessory is not the most adapted " (Dette tilbehør er ikke det mest velegnede) eller "Please confirm the iPod." (Bekræft iPod'en).
  • Det kan være anderledes, når der bruges iPod-dæksel.

Y: Tilgængelig

N : Ikke-tilgængelig

Andre advarsler

  • Simpel kontroltilstand findes for året 2011 Multimedie- og kildeenheder, bortset fra VX401E og VZ401E.
  • PICTURE-funktion findes ikke på alle modeller.
  • Den kan afspille lydbogsfiler, men den kan ikke justere læsehastigheden.
  • Den vil ikke fortsætte afspilningen fra det sted, hvor den standsede, hvis du slukker for ACC, når du afspiller video.
  • Den vil vise "*" i lydgengivelse eller forvanske tegnene i navigationsgengivelser, hvis tegnet ikke kan vises.
  • Den understøtter ikke iPod Shuffle. (iPod-kontrolfunktion)

Hvordan håndteres den, når den er ustabil

Kompatibiliteten med iPod afhænger af iPod-softwaren. Den kan blive ustabil ved indstilling/softwareversion for iPod eller forbindelsen, når den spiller en krævende spil.

Prøv følgende, hvis den bliver ustabil.

1. Bekræft, at filen kan afspilles normalt på iPod uden forbindelse.
2. Lad iPod afspille filen (eller stands den midlertidigt) uden forbindelse. Bekræft, om den fortsætter afspilningen normalt på iPod, efter forbindelse er oprettet.
3. Hvis den stadig er ustabil, skal du nulstille iPod'en et stykke tid, før forbindelse genoprettes. Eller du skal tænde/slukke for ACC.

Vend tilbage til toppen af siden